werkgeluk

Gewenst: werkgevers om werk werkbaar te maken

Van alle Limburgers vindt 18,6% zijn job 'onwerkbaar'. Te veel stress, te weinig plezier, onvoldoende leermogelijkheden en een slechte work-lifebalans: dat zijn de klachten. Vakbondsorganisatie ACV Limburg nodigt de werkgevers uit om samen deze werkpunten aan te pakken.

Maar liefst 88% van de Limburgers zegt in de enquête van ACV Limburg zijn job graag uit te oefenen. Het belangrijkste aspect om tot dat oordeel te komen: plezier! Zoveel mogelijk geld verdienen is dus niet de drijfveer. Gevraagd naar de 'werkbaarheid' van hun job, valt voor 70% van de Limburgers het verdict positief uit. Dus in het algemeen is haast iedereen best content en dankbaar dat ze een toffe, betekenisvolle baan bij een aangename werkgever hebben. Tel daar nog 11,4% bij van degenen die niet weten of ze een werkbare, dan wel onwerkbare job hebben, en je krijgt een restgroep die wél stevige klachten heeft van 18,6%.

Die laatste groep verdient aandacht, aldus het ACV, want als jobs niet werkbaar zijn, houden de werknemers het niet vol en zal het aantal langdurig zieken alleen nog maar stijgen. En dus, zegt Joke Man van de vakbond, moet er met man en macht worden gewerkt aan de verbetering van de werkomstandigheden.

Zoals: een job plezierig maken. Waardering tonen. "En dat lijkt net hetgene waar werkgevers in tekortschieten", stelt Joke Man. ACV Limburg heeft de verbeterpunten alvast geïnventariseerd en nodigt de werkgevers uit om hier samen werk van te maken. "Op die manier zorgen we samen voor een Limburgs werklandschap waar mensen het gelukkigst zijn en houden we sterke werkkrachten en werkgevers in onze provincie", besluit Joke Man.