Groei maakt nieuwbouw nodig voor Eco-Vision

Om de expansie van het bedrijf alle kansen te geven, heeft Eco-Vision uit As zowat 650.000 euro geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsgebouw. Het complex, waar activiteiten in de milieusector ontplooid worden, bevat kantoren, opslagruimte, een atelier en een laboratorium.

“Ons bedrijf bestaat in feite uit 2 afdelingen,” legt Veerle Hennissen uit, die samen met haar echtgenoot Theo Bollen Eco-Vision opstartte in 1999. “Enerzijds zijn we actief in milieuconsultancy, bijvoorbeeld voor het aanvragen van milieuvergunningen, de implementatie van de ISO 14001 of opdrachten als extern milieucoördinator. Anderzijds ontwerpen en bouwen we waterzuiveringsinstallaties in binnen- en buitenland. Dit zijn zowel toepassingen om het binnenkomende grondwater te zuiveren voor het productieproces, als installaties om uitgaand afvalwater te zuiveren vooraleer het kan geloosd worden. Het nieuwe bedrijfsgebouw laat toe om een aantal voorbewerkingen in eigen atelier te doen en het stockbeheer van onze materialen verder te optimaliseren.”

Eco-Vision werkt vandaag met een 8-tal mensen. “Daarnaast zijn er nog een aantal vaste onderaannemers die gespecialiseerde taken voor ons uitvoeren,” zegt Veerle Hennissen nog. “Ons team kan zelf snelle interventies ter plaatse doen, maar ook op afstand via een visualisatiepakket , de controle van een installatie bij de klant overnemen. Dit zorgt ervoor dat de wereld plots veel kleiner wordt.”

De nieuwe bedrijfsomgeving geeft Eco-Vision een extra stimulans om het groeiproces voort te zetten. “Inderdaad, ook in 2011 staan er enkele interessante projecten op stapel, en zullen we met enkele gerichte aanwervingen het team verder versterken.”