rik dehollogne22

Hasselt wil meer eigen ondernemers als leverancier

Stad Hasselt gaat voortaan alle lokale ondernemingen de kans geven om mee te dingen naar grote en kleine overheidsopdrachten. De aankoopdienst heeft een systeem uitgewerkt waardoor de eigen economie een steuntje in de rug moet krijgen.

“We willen lokale ondernemers actief en duurzaam betrekken bij de overheidsopdrachten van onze stad“, aldus schepenen Frank Dewael (Open Vld) en Rik Dehollogne (N-VA). "Jaarlijks geeft stad Hasselt een aanzienlijk bedrag uit aan overheidsopdrachten. We wensen nu dat lokale ondernemers meer kansen krijgen om een deel van de koek binnen te halen. Momenteel gebeurt maar 1 op 4 aankopen lokaal, en dat kan dus veel beter."

“We willen dus het aandeel van lokale leveranciers verhogen en zo onze eigen Hasseltse economie ondersteunen”, aldus Rik Dehollogne, bevoegd voor Lokale Economie (foto). “De procedures voor overheidsopdrachten kunnen immers al eens overweldigend lijken. We zijn bij de ondernemers zelf gaan vraag hoe we het hen makkelijker kunnen maken om zaken te doen met ons. Dit uiteraard altijd in overeenstemming met de wetgeving en basisbeginselen rond overheidsopdrachten."

"Door het wettelijke kader hebben we immers niet altijd invloed op de effectieve toewijzing van een opdracht”, vervolgt schepen Dewael, bevoegd voor Aankoopbeleid. “Wel willen we de drempel verlagen om in te stappen bij aanbestedingen, door alles helder uit te leggen en te duiden.”

Het principe is simpel. Via de website www.hasselt.be/stadsleverancier kunnen lokale bedrijven zich registreren en zo in contact worden gebracht met de aanbestedingen waar zij voor in aanmerking komen. “Is er een match tussen de activiteiten van het bedrijf en de opdracht, dan is de kans groot dat die onderneming wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen”, aldus Dewael.

En Dehollogne besluit: “We willen lokale ondernemers actief en duurzaam betrekken bij de overheidsopdrachten van stad Hasselt. Zo verhogen we onze lokale welvaart.”