Hilde Rutten ambassadrice vrouwelijk ondernemerschap

Hilde Rutten, CEO van BergHOFF Belgium, zal uit handen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde het diploma ontvangen van Belgisch ambassadrice van het vrouwelijk ondernemerschap. Het toekennen van deze voortrekkersrol past in een Europees project, waarbij dames die in diverse landen een KMO leiden, als 'best practices' fungeren. Op die manier wil men andere vrouwen inspireren om hun privé- en professioneel leven beter op elkaar af te stemmen. Tevens willen de Europese Commissie en de federale minister van KMO’s en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, hiermee het belang van netwerking bij vrouwelijke zakenmensen onderstrepen.

Hilde Rutten werd alvast gevraagd om tijdens het Europees colloquium over dit onderwerp een praktijkgetuigenis te geven. Ze combineert als zelfstandig ondernemer de dagelijkse leiding van BergHOFF met een druk gezinsleven.