pb uhasselt expliciet

Hoe ambitieus zijn Limburgse ondernemers?

Waar wil je als bedrijfsleider naartoe? Welke doelstellingen en dromen stel je voorop? Is deze ambitie meer bescheiden, dan wel grootser dan elders, en welke impact heeft dat op het succes van het bedrijf? Om dat te weten nodigen UHasselt en marketingbureau Expliciet u uit voor een enquête:

“Elke ondernemer stelt ambities voorop die hij of zij in de toekomst wil realiseren", weet prof. dr. Pieter Vandekerkhof. "De vertaling van die ambities naar concrete plannen verschilt echter van ondernemer tot ondernemer. Misschien zijn er bepaalde karaktereigenschappen of een waardenkader die hier een invloed op hebben? Als we daar een verband in terugvinden, kunnen we weten wat de impact is op de prestaties van het bedrijf. Het is een thema dat belangrijk kan zijn om de succesfactoren van ondernemen te verklaren, maar hier is nog relatief weinig studiemateriaal over beschikbaar. Vandaar dat we heel enthousiast zijn om samen met Expliciet dit onderzoek uit te voeren.”

Jan Martens, zaakvoerder van Expliciet, merkt de verschillen in de praktijk: “Als marketingbureau zitten we dag in dag uit rond de tafel met ambitieuze ondernemers en managers. Het valt ons telkens op dat het de zaakvoerder is die sturend is voor het ambitieniveau van zijn of haar mensen, en dus ook het bedrijf. Hoe hoog de lat wordt gelegd, is belangrijk voor de uitwerking van maatgerichte dienstverlening."

Collega-zaakvoerder Maarten Princen vult aan: Het is opvallend hoeveel verschillende invullingen er zijn voor dat woord 'ambitie'. Voor sommigen staat de groei in cijfers voorop. Anderen concentreren zich dan weer op interne cultuur. Met dit onderzoek hopen we dat belangrijke woord ambitie wetenschappelijk in kaart te brengen in al zijn vormen en verschillen, en zo het ambitieniveau in onze provincie objectief te meten.”

Wie graag 10 minuten tijd wil maken om aan dit onderzoek deel te nemen, kan surfen naar deze link.