FFA Véronique Bockstal Elsje Borms kopie

Hoogstaande programma’s pushen dames naar volgende miljoen

Met twee accelatorprogramma's zal de UCLL Female Founders Academy vrouwelijke ondernemers intensief ondersteunen om de stap te zetten naar hun eerste 100.000 of eerste miljoen euro omzet.

Volgens de kmo-cijfers van Unizo van 2022 zit vrouwelijk ondernemerschap in de lift. De voorbije tien jaar kwamen er 100.000 vrouwelijke zelfstandigen bij, een stijging met 39% ten opzichte van 2010. Cijfers van de RSVZ (2020) tonen aan dat een derde van hen onderneemster is in bijberoep, een stijging in vergelijking met de 23% in 2010. Steeds meer onderneemsters zijn dus actief als zelfstandige in bijberoep.

Hinderpalen
Maar: onderneemsters blijven echter nog steeds in de minderheid - ze maken 35% uit van alle ondernemers. Daarnaast blijven ze vaker en langer kleinschaliger: minder dan de helft haalt 100.000 euro omzet, minder dan 10% haalt de kaap van 1 miljoen euro. Als onderneemsters bevraagd worden naar hun groeidrempels geven ze aan dat een gebrek aan (bedrijfs)kennis, een gebrek aan toegang tot kapitaal en een gebrek aan toegang tot netwerken de grootste hinderpalen vormen.

Om die drempels aan te pakken en onderneemsters de nodige hefbomen aan te reiken om te groeien, lanceerde Hogeschool UCLL in 2019, op initiatief van lector, onderzoekster en onderneemster Véronique Bockstal, de Female Founders Academy. In dat jaar werd ook het eerste acceleratorprogramma gelanceerd, de roadmap naar €1 miljoen en meer, dat zich richt op onderneemsters met een omzet tussen €100.000 en €250.000 die willen opschalen naar €1.000.000.

3 M'en
In 2023 lanceerde UCLL een tweede acceleratorprogramma voor vrouwen die al een eerste kleine omzet boeken, maar nog geen 100.000 euro omzet halen. Het zijn vaak zelfstandigen in bijberoep of solopreneurs die kampen met een gebrek aan tijd en cash. Tot ze die eerste 100.000 euro omzet halen, houden ze vaak hun betalende job aan, wat een rem zet op hun groeikansen.

Véronique Bockstal, founder van de UCLL Female Founder Academy en auteur van het boek 'De vrouw van 1 miljoen' (Lannoo Campus, 2021), licht toe: “De UCLL Female Founders Academy wil vrouwelijke ondernemers helpen om werk te maken van de 3M’en die je nodig hebt om je bedrijf naar een volgend niveau te brengen: de juiste Mindset, de juiste Mensen en voldoende Middelen. Die 3M-roadmap staat ook uitvoerig beschreven in mijn boek. Intussen volgden 55 onderneemsters onze acceleratorprogramma’s en haalden een aantal van hen hun eerste €1 miljoen of eerste 100.000 euro omzet. De alumnae worden opgevolgd en blijven deel uitmaken van een gericht netwerk dat zorgt voor contacten en introducties op het vlak van o.a. financiering, marketing, sales en ook gericht netwerken.”

Groeidoelen
In de nieuwe reeks, die begin 2024 van start gaat, worden de onderneemsters begeleid door twee mentoren. Elsje Borms, founder van Healthkick (stappenplan naar een gezonder leven) en het zakennetwerk voor onderneemsters Momdernemer, en zelf alumna van het 1-miljoen programma, begeleidt mee om onderneemsters nieuwe businessgewoontes bij te brengen: “Het programma zet heel fel in op het bepalen en zetten van concrete, kleine en consistente stappen richting je groeidoel. Die concrete stappen bepalen tijdens de sessies, dat lukt voor de deelneemsters relatief makkelijk. Wat moeilijker blijkt is om de stappen de dag en dagen nadien ook effectief te zetten en vol te houden. Beslissen om bijvoorbeeld meer tijd te besteden aan sales levert maar resultaat op als je dat onderdeel maakt van je dagelijkse agenda en businessgewoontes. Daar gaan we in het programma nog meer tijd aan besteden.”

Meer info via deze link (1 miljoen euro) en via deze link voor het programma dat leidt naar 100.000 en méér.