Huisartsenclub investeert 2,4 miljoen

De cvba Medisch Centrum Practimed, die huisartsen verenigt in de regio's Tessenderlo en Bree, heeft onlangs 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwbouw. Meer bepaald werd de polikliniek en het laboratorium van de vestiging in Tessenderlo uitgebreid. Verder werd er geld vrijgemaakt voor de digitalisering en herinrichting van de radiologische diensten, en werd er voor de vestiging in Bree een mammografie- en botmetingtoestel aangekocht.
Dat de artsen de portefeuille opentrekken, betekent dat het goed gaat en dat de ambitie om verder te groeien duidelijk aanwezig is. Dat blijkt ook uit het sterk gestegen personeelsaantal (tot 72), vooral in de administratie. En ook uit de omzet, die vorig boekjaar toenam van 12,5 tot 14,3 miljoen euro. De winst klokte na belastingen af op het ronde bedrag van 3 miljoen, zowat 20% meer dan het jaar voordien.
De voorzitter van de raad van bestuur bij Practimed is dr. Paul Beke, vader van de nieuwe CD&V-voorzitter Wouter.