Hydromation Tongeren gaat dan toch dicht

Daarbij verliezen 50 werknemers hun job. Op 19 maart kondigde het management de intentie aan om over te gaan tot collectief ontslag van alle 48 werknemers. “Maandag heeft de directie dan weer eenzijdig de informatie- en consultatieronde (zoals voorzien in de Wet Renault) stopgezet”, zegt vakbondssecretaris Johan Lamers (LBC/NVK). Dat betekent dat de sperperiode van 30 dagen ingaat om een sociaal plan te onderhandelen voor de 48 getroffen werknemers. De vakbond verwijt het management verregaande incompetentie, die geleid heeft tot de sluiting van het bedrijf.