Iconische brasserie blijft dicht, vervanger op komst

Na ruim 28 jaar gaan de deuren van taverne ’t Speelhof in Sint-Truiden dicht. “Dat was nodig om de renovatie van de volledige site aan te vangen”, zegt burgemeester Kempeneers, die benadrukt dat de speeltuin toegankelijk blijft. Eens de ingrijpende verbouwingen rond zijn, zal er een nieuwe concessie voor de horeca worden uitgeschreven.

In 1995 wist Eric Vautmans een concessieovereenkomst voor vijftig jaar af te sluiten. Hij baatte de taverne vier jaar uit, waarna Bruno Breesch en Maaike Moens de nieuwe uitbaters werden. Na het overlijden van Bruno nam Maaike het heft in handen, tot haar zoon William vier jaar geleden zijn mama opvolgde.

Instabiel
Maar na veel onzekerheid komt er uiteindelijk toch een einde aan (de oude versie van) ’t Speelhof. “Na de keuring van de brandweer bleek dat de gebouwen, waaronder het kasteel, de tiendenschuur en de stal voor de dieren, instabiel waren. Het instortingsgevaar was reëel”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “We volgen het advies van de brandweer en zullen de nodige maatregelen treffen.”

Met de horeca-uitbaters heeft de stad al een overeenkomst afgesloten voor het uitbetalen, beëindigen en verbreken van de concessie. Als alle infrastructuur in volle glorie is heropgebouwd zal een nieuwe exploitant voor de horeca op 't Speelhof worden gezocht. (zie afbeelding)