WarscoUnits_18092019_RenaatNijsMedia-75

Iedereen wil woonunit in zijn tuin, maar…

Het was al een sector die enorm aan populariteit had gewonnen, en door de coronacrisis is de behoefte nog groter geworden: mobiele units die op privé-eigendom worden geplaatst om extra woon- of werkruimte te creëren. Vrijdag volgden maar liefst 250 professionals een webinar over het topic. Conclusie: De wetgeving moet worden aangepast zodat flexibele accommodatie makkelijker kan ingezet worden.

Kunnen mobiele woonunits betaalbare alternatieven zijn voor jonge starters of een toegevoegde waarde zijn voor mensen met een zorgbehoefte? Zijn ze ideaal om thuiswerk te faciliteren, of vormen ze eerder een vlek in het landschap? Het is daarover dat Provincie Limburg en Confederatie Bouw Limburg een webinar organiseerden.

“De coronacrisis heeft de aandacht voor mobiele units in de tuin verscherpt", zegt gedeputeerde Inge Moors. "Denk aan de isolatie van ouderen in woonzorgcentra of de opvang van kwetsbare jongeren met of zonder beperking. Maar er is ook het vele telewerk, dat niet altijd voor iedereen evident is. De huidige crisis heeft de noodzaak aan een gedifferentieerd woonaanbod opnieuw aangetoond. En daarom is het goed om na te denken over alternatieve woonvormen en de manier waarop we dat kunnen faciliteren.”

Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg, wil snelheid maken. “De provincie Limburg is met haar vele bouwondernemers de bouwprovincie bij uitstek in Vlaanderen. Via innovatie in nieuwe woontypologieën kan Limburg een voortrekkersrol blijven spelen in de bouwsector. Maar, er is nood aan duidelijke regels, ook voor mobiele units. Er kan bijvoorbeeld een éénvormig kader gecreëerd worden voor alle lokale besturen. Zo ontstaat er rechtszekerheid. En wat ons betreft, mag het afwegingskader gerust veel innovatiever zijn dan het strakke keurslijf van de Vlaamse bouwregels. Uiteraard moet duurzaamheid voorop staan, maar enkel als we het zogenaamde 'silo-denken' durven loslaten, kunnen we - au fond – de Limburgse innovatie en de Limburgse bouwsector kracht bij zetten."

Als voorbeeld tijdens het webinar werd onder meer het concept Cocon van Warsco Units naar voor geschoven. Een mobiele woning die qua kwaliteit, comfort en afwerkingsgraad niet moet onderdoen voor een traditioneel nieuwbouwappartement. "Met deze nieuwe woonvorm spelen we in op heel wat maatschappelijke noden”, stelt CEO Anneleen Van Bosch. “Aleen daarom al verdient dit concept een flexibele wetgeving.”