juma-300×106-1

Ieren verlekkerd op Limburgs beton

De Ierse bouwgroep CRH houdt van Limburg… Met Juma Beton in Lommel (en in Balen) werd de zoveelste speler in sector van beton en bouwmaterialen ingelijfd. Juma Beton hoort voortaan bij Prefaco, de vennootschap die CRH heeft opgericht om andere (prefab)betonbedrijven Marmorith, Maessen en Omnidal in onder te brengen.

Met Juma Beton heeft CRH een koopje kunnen doen. Het bedrijf was in moeilijkheden geraakt nadat er fors werd geïnvesteerd (14 miljoen over 2 jaar) in nieuwe installaties en er bijkomend personeel was aangeworven om het goed gevulde orderboek af te werken. Daardoor ontstond een liquiditeitsprobleem, dat resulteerde in een bescherming tegen schuldeisers volgens de Wet op de Continuïnteit van Ondernemingen (WCO, de opvolger van het gerechtelijk akkoord).

Juma Beton werd door CRH gekocht van de Belgische groep Valeres, die samen 350 mensen tewerkstelt en een omzet realiseert van om en bij de 35 miljoen. Zowat 140 daarvan werken voor Juma. CRH heeft al aangekondigd dat aantal te willen opdrijven tot 200. Dat zal onder meer gebeuren door de verdere uitbreiding van de site in Lommel. De nieuwe eigenaar heeft hiervoor een aangrenzend stuk industriegrond van 5ha gekocht van de stad Lommel.

“Na technische en financieel-economische doorlichting bleek een duurzame herstructurering van de onderneming niet mogelijk op basis van de huidige omvang van de productiesite,” zegt Rudy Aertgeerts, CEO van CRH België.”Na kennisname van het strategisch plan van CRH, verklaarde het schepencollege zich principieel akkoord tot verkoop. Dit was voor ons een essentiële voorwaarde. Op deze wijze wordt het mogelijk om bijkomend te investeren teneinde te evolueren naar een optimale bedrijfsgrootte die bepalend is voor de rendabiliteit.”