Ilse Straetman is HR Manager van het jaar

Ilse Straetman

Tijdens de Dag van HRM van Voka Limburg werd Ilse Straetman van Coldset Printing Partners verkozen tot HR Manager van het jaar. Ze is verantwoordelijk voor de mensen in de drukkerijen in Paal (o.a Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen) als in Groot-Bijgaarden (De Standaard en Het Nieuwsblad). Coldset Printing Partners is dan ook een joint venture tussen Concentra en Corelio, wat het voor een overkoepelend HR Manager niet eenvoudig maakt. Er is een nauwe samenwerking, maar toch hebben beide sites hun eigen karakter, weet Ilse Straetman (tweede van rechts op de foto).

“De cultuur (historiek, afspraken, mentaliteit, …) verschilt uiteraard. Daarom hebben we nood aan een gedifferentieerd beleid, dat toch geïntegreerd is in één HR-visie. Beide sites communiceren heel transparant, om zo ‘the best of both worlds’ te realiseren. In Beringen werken we bijvoorbeeld rond opleidingsprojecten, in Groot-Bijgaarden rond functioneringsgesprekken. Projecten die in Beringen aanslaan worden uitgerold naar Groot-Bijgaarden, en omgekeerd. Een aanpak die vruchten afwerpt, mede dankzij de betrokkenheid van de sociale partners en de directie.”