Inge Geerdens: "Meer aandacht voor doorstarters"

Inge Geerdens (42) is geboren in Stevoort en groeide op in Herk-de-Stad. In 2003 richtte ze het Antwerpse wervings- en selectiebureau Excecutive Search op, dat ze in 2008 verkocht aan Acerta. Bij het brede publiek is ze bekend geworden als jurylid van het VRT-programma 'Topstarter'. Naar aanleiding van de Vlaamse Startersdag, die Unizo volgende week ook in Hasselt organiseert, nodigde Het Belang van Limburg haar uit voor een vraaggesprek over startende ondernemingen. "Het bruist van de ideeën bij vele jonge ondernemers of kandidaat-ondernemers. Maar er gaapt een grote kloof met de werkelijkheid," stelt Inge Geerdens vast. "Starters moeten zo snel mogelijk andere ondernemers als klankbord zoeken."

Inge GeerdensZe vindt overigens dat de aandacht niet enkel naar de starters, maar vooral ook naar de doorstarters moet gaan. "Vele kmo's slagen er niet in om door te groeien naar bedrijven met 200 of 300 werknemers. We zouden deze ondernemers op één of andere manier daarvoor de nodige steun en hefbomen moet geven. Dàt zou Limburg een serieuze boost geven."

Tot slot moet ook de mentaliteit worden aangepakt. "Ondernemen houdt risico in, en dus ook falen. Dat mag geen drempel zijn. Falen moet kunnen, als we er maar de nodige lessen uit trekken," besluit ze.

"Minder starters, meer toch meer interesse"

Volgende week donderdag organiseert Unizo-Limburg de Startersdag in de gebouwen van de PHL in Hasselt. "Hoewel er in het eerste kwartaal minder starters zijn geteld, merken we toch meer interesse voor de startersweek dan vorig jaar," zegt directeur Bart Lodewyckx hierover.

In het eerste kwartaal van dit jaar zag Limburg het aantal starters met 19,4% dalen. Dat is het slechtste cijfer van Vlaanderen. "Ik vind de kwaliteit belangrijker dan kwantiteit," nuanceert Lodewyckx. "Het aantal inschrijvingen voor onze Startersdag zit nu al een stuk hoger dan vorig jaar. In totaal mikken we op 700 inschrijvingen. De comfortzones vallen weg, en dat zet mensen aan voor zichzelf te gaan werken. Ondernemen wordt noodzakelijk," aldus Lodwyckx.

De Startersdag van Unizo-Limburg vindt plaats van 13.30 tot 20 uur. Er zijn 25 infosessies en evenveel experts voor individueel advies ter beschikking. Deelnemens is gratis, maar inschrijven via deze link is verplicht.