Internet vaak enige inspiratiebron voor verbouwers

Het Beringse marketing en onderzoeksbureau Essencia heeft de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse enquête rond renovatie. Enkele opvallende conclusies zijn:

- Amper 19% van de verbouwers schakelt bij renovatiewerken een architect of energiedeskundige in. De rest bouwt zonder advies. Deze groep inspireert zich via het internet en de omgeving. Een gevolg is dat veel gerenoveerde woningen op technisch en energetisch vlak niet aan de huidige eisen voldoen.

- Medioren (46 tot 64-jarigen) beschouwen zichzelf nog niet als ouderen. Ze hebben vaak nog plannen om hun woning comfortabeler of energiezuiniger te maken, maar denken niet aan aanpassingen met het oog op levenslang wonen.

verbouwen-dak- Wanneer 80-jarigen vaststellen dat hun woning niet meer voldoet om comfortabel te leven, kiezen ze sneller voor een klein appartement of een assistentiewoning. Het meest geliefd zijn appartementen in een centrum dicht bij openbare diensten, winkels, horeca en openbaar vervoer.

- Particulieren die een bouwaanvraag doen, zijn in de minderheid. Vandaag gebeurt meer dan 60% van de aanvragen door projectontwikkelaars, investeerders en aannemers.

- Architecten en aannemers zijn steeds meer vragende partij naar systemen die productoverschrijdende oplossingen aanreiken. Dit wordt dé uitdaging voor alle fabrikanten van bouwmaterialen en benodigdheden.