Investering van tientallen miljoenen in Looise fabriek

International Chemical Investors Group (ICIG) gaat tientallen miljoenen euro investeren in Vynova Tessenderlo, het chemische bedrijf dat de investeringsgroep onlangs heeft overgenomen. Er zal een nieuwe eenheid worden gebouwd om chloor en kaliumhydroxide te maken. De nieuwe technologie vervangt een oudere productie-unit, die erg arbeidsintensief is en om wettelijke redenen eind 2017 moet sluiten. "De investering garandeert dus werkgelegenheid op langere termijn," zegt plantmanager Luc Leunis.

Vynova TessenderloVynova Tessenderlo is sinds de overname door ICIG in juni jongstleden, de nieuwe naam van Ineos Chlorvinyls Belgium, dat daarvoor een onderdeel was van Tessenderlo Chemie. De overnemers laten duidelijk geen gras groeien over de ambitieuze plannen met de site in Tessenderlo. Zo wordt de bouw aangekondigd van een nieuwe eenheid die een jaarlijkse productiecapaciteit zal hebben van maximaal 100.000 ton chloor en 150.000 ton kaliumhydroxide-oplossing. Het procédé dat hiervoor zal worden toegepast is membraan-electrolyse, dat de huidige techniek van kwikcellenelectrolyse moet vervangen. Elders op de site maakt Vynova Tessenderlo nu al gebruik van deze moderne technologie.

"De totale investering in dit project bedraagt enkele tientallen miljoenen euro," zegt plantmanager Luc Leunis. "Daarmee geeft de nieuwe aandeelhouder een duidelijk signaal over het grote vertrouwen dat er bestaat in de vestiging van Tessenderlo." Het project zorgt bovendien voor continuïteit in de werkgelegenheid. "De oude, bestaande technologie is erg arbeidsintensief, maar moet sowieso eind 2017 stoppen om wettelijke redenen. Met de aangekondigde investering, waarbij weliswaar minder mensen zullen nodig zijn, bieden we toch voor heel wat werknemers perspectieven op langere termijn."

Bij Vynova Tessenderlo werken momenteel ongeveer 500 mensen.