"Japan kan ook Limburgse conjunctuur benadelen"

Nu de export de rol van groeimotor voor de conjunctuuropleving heeft overgenomen van de bouw en de automobielsector, dreigt de natuurramp in Japan de euforie weer te temperen. Dat heeft Voka Kamer van Koophandel Limburg gezegd op de maandelijkse conjunctuurbabbel.

“We merken dat de activiteiten in de bouw en de automobielsector een rustpauze hebben ingelast,” zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel Limburg. “In zowel de personenwagens als de bedrijfsvoertuigen is de lagere verkoop zeer significant. Waar de bouw rond de jaarwisseling nog blaakte van optimisme, moet ook hier wat gas worden teruggenomen. Anders is het gesteld met de export, die zowel qua volume als in het aantal afgeleverde exportcertificaten stijgt. Hierdoor, maar ook omwille van de groei in het toerisme en de dalende werkloosheid, voorspellen wij een verdere conjunctuurverbetering.”

“Maar we mogen anderzijds niet vergeten dat er ons nog enkele belangrijke onzekerheden boven het hoofd hangen,” aldus nog Johann Leten. “Vooreerst de beperkte daadkracht van de overgangsregering, die ons internationaal concurrentievermogen kan aantasten. En ten tweede kijken we met een bang hart naar de ontwikkelingen in Japan. Wij vrezen vooral dat de schade zal inwerken op de psychè en zo het consumenten- en investeringsvertrouwen zal aantasten. Vergeet niet dat Japan de derde grootste economie ter wereld is. Daarom hopen we op een snelle heropbouw, zodat er meteen een sterk positief signaal kan gegeven worden en deze ramp snel kan doorgespoeld worden.”