Schildermans-Houben-300×199

Jobs in Limburg: 40% werft aan, 15% dankt af

De voorbije 12 maanden hebben de Limburgse bedrijven fors aangeworven. In bijna 2 op 5 van de Limburgse ondernemingen steeg de tewerkstelling. Slechts een kleine 15% zag het personeelsaantal verminderen, zo blijkt uit een studie van Unizo Limburg en VKW Limburg.

Schildermans-Houben-300x199"Per saldo bedroeg het jobgroeisaldo 23%, wat een stuk sterker is dan 12 maanden geleden werd verwacht (+17%)," zegt Johan Schildermans van VKW Limburg. "Zowel in de groothandel als in de productiesector kende meer dan de helft van de bedrijven een toename van de tewerkstelling. Slechts 11% van de dienstenbedrijven zag hun aantal werknemers achteruitgaan."

"Het jobgroeisaldo in de bouw was met 14% een stuk lager en – als enige sector – ook lager dan verwacht," vult Yves Houben van Unizo Limburg aan. De detailhandel zag het aantal jobs (lichtjes) afnemen.

De groei is het sterkst in de categorie van middelgrote bedrijven, meer bepaald met 50 tot 99 werknemers (+62%).

Und Jetzt?
In de komende 12 maanden verwachten de Limburgse bedrijven (1/3) dat de vraag naar arbeidskrachten nog zal toenemen. "Slechts 12% van de bedrijven verwachten een daling van het personeelsbestand," aldus Schildermans. "Daardoor bedraagt het verwachte jobgroeisaldo 19%. Dat is een vijfde stijging op rij sinds begin 2013."

Yves Houben: "Wat opvalt is dat de productiesector de verwachtingen inzake jobaangroei sterk tempert. De overige sectoren verwachten een versterking in de komende 12 maanden. Meest positief is de groothandel en ook de dienstensector scoort hoger dan gemiddeld."