Johann Leten tikt ACV Limburg op de vingers

Onlangs werden door ACV Limburg zware beschuldigingen geuit aan het adres van de werkgevers in verband met de tewerkstelling van nieuwe werknemers onder het IBO-statuut (Individuele Beroeps Opleiding, waarbij een cursist op de werkplek wordt getraind en begeleid). Werkgevers zouden misbruik maken van het systeem om zo goedkoper mensen tewerk te stellen. “De cijfers spreken dit tegen," zo reageert Johann Leten van Voka Limburg nu. "Een IBO’er kost de gemeenschap gemiddeld 2.751 euro en biedt ongeveer 90% kans op doorstroming naar vast werk. Een gesco-werknemer bijvoorbeeld kost de belastingbetaler 16.744 euro en amper 9,3% van hen stroomt door naar vast werk. De vakbond zou beter haar pijlen richten op de inefficiëntie en het prijskaartje van andere tewerkstellingsmaatregelen in plaats van valse beschuldigingen te uiten.”

[caption id="attachment_17040" align="alignright" width="300"]Johan Leten (links) haalt uit naar Jean Vranken (rechts). Johan Leten (links) haalt uit naar Jean Vranken (rechts).[/caption]

“We willen toch benadrukken dat de werkgever enkel een aanvraag indient bij de VDAB. Het zijn de experten van de VDAB die deze IBO-aanvraag in eer en geweten goed- of afkeuren. Een werkgever kan het IBO-systeem met andere woorden onmogelijk misbruiken.” Het zijn ook voornamelijk kleine KMO’s (max. 5 werknemers) die gebruik maken van het systeem, omdat zij niet zelf de middelen hebben om lange opleidingstrajecten te financieren om deze IBO’ers – voornamelijk laaggeschoolden – klaar te stomen voor hun job."