Made in johan leten

Johann Leten: “Vooruitzichten nog nooit zo somber”

Een cocktail van ongeziene energieprijzen, hoge loonkosten, een verstoorde export én de aanhoudende droogte zorgt voor grote bezorgdheid bij de Limburgse ondernemingen. "Eerlijk? Ik ben in mijn hele carrière nog nooit zo somber gestemd geweest over de evolutie van de conjunctuur", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. "Een recessie is onafwendbaar."

Voka Limburg doet elk kwartaal voorspellingen over onze economische toekomst aan de hand van diverse parameters. Nooit eerder was het sentiment zo pessimistisch. Uit een enquête bij 700 respondenten blijkt dat de helft van de industriële bedrijven de productie moeten verminderen of helemaal stilleggen. Een vierde van hen draait nu al verlies. De torenhoge energieprijzen zijn uiteraard de oorzaak. En het einde is nog niet in zicht. De helft is niet ingedekt tegen deze prijsstijgingen. En over enkele maanden lopen de vaste contracten af.

"Neem daar de automatische loonindex van 10% bij, de haperingen op de exportmarkt en de problemen door het watertekort, en je krijgt een dodelijke cocktail die potentieel meer gevaar inhoudt dan de sluiting van Ford Genk", aldus Johann Leten. "Want als grote bedrijven als Aperam stilvallen, is het nog maar de vraag of en wanneer ze terug zullen opstarten. Buiten Europa, waar de energiecrisis veel minder speelt, is het veel interessanter om te hervatten in plaats van hier met verlies te moeten draaien. En al die grote spelers veroorzaken een domino-effect naar de kleintjes, zodat de hele Limburgse economie wordt getroffen. Nee, wat op ons afkomt is een dolksteek die ik in mijn hele carrière nog nooit heb meegemaakt."

De slechte vooruitzichten komen voort uit de analyse van een aantal parameters. "Zo zijn er de afgelopen maanden veel minder starters geteld dan vorig jaar, een gevolg van de onzekere economische situatie en het dalend ondernemersvertrouwen", aldus Chief Economist Jonas De Raeve. "De exportactiviteit, uitgedrukt in het aantal afgeleverde certificaten, dook met 19% naar beneden. Tegelijk zit er een duidelijke rem op de bouwsector, met een totale daling van 7,1 procent wat de marge betreft."

De autosector geraakt evenmin uit het slop. "In juli maakt het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen systematisch een stevige duik, maar dit jaar is de terugval nog ruimer: -31%. Het totale aantal inschrijvingen strandt op -16,5% onder het maandgemiddelde, wat een nieuw diepterecord is", aldus De Raeve. En ook de arbeidsmarkt vertoont schrikwekkende evoluties. "Het aantal werkzoekenden zit veruit op het laagste niveau dat sinds 2010 gemeten werd. We zitten nu op -28,4% onder het maandgemiddelde. De opdroging gaat dus verder." Intussen loopt het aantal vacatures wel stilaan terug.

Voka Limburg beschouwt deze cijfers als rampzalig. "De vraag is niet of we een recessie gaan krijgen, maar wel hoe lang ze gaat duren en hoe diep ze zal zijn", besluit een pessimistische Johann Leten.