Jonge aannemers verenigen zich in netwerk

Michel Vanderstraeten (VDS Group), Jan Folens (Stadsbader Contractors) en Steven Lisens (Baldewijns) nemen een groep van 18 jonge Limburgse aannemers op sleeptouw om hen klaar te stomen tot nieuwe boegbeelden van de bouwsector. De kick-off van de nieuwe werkgroep Embuild Jong Limburg vond maandagavond plaats.

Zoals veel sector- en werkgeversorganisaties bestaat er naast de reguliere werking ook bij Embuild Limburg een afdeling die zich specifiek richt op jongere ondernemers. Embuild Jong Limburg, onder coördinatie van Tom Hoogmartens (Hoogmartens Wegenbouw) heeft nu ook een lerend netwerk opgezet met als doel om de ondernemersvaardigheden van de jonge ondernemers verder te ontwikkelen zodat ze kunnen groeien binnen hun bouwbedrijf. Dit initiatief wordt ondersteund door 3 ervaringsdeskundigen uit de sector, die als coaches en mentoren zullen fungeren. Michel Vanderstraeten (voorzitter Embuild Limburg en zaakvoerder VDS Group), Jan Folens (gedelegeerd bestuurder Stadsbader Contractors bv) en Steven Lisens (bestuurder Baldewijns) hebben zelf in de jongerenwerking van de voormalige Confederatie Bouw Limburg vertoefd, en nemen nu het voortouw om de workshops, trainingen, discussies en andere vormen van ervaringsuitwisseling, in goede banen te leiden.

De nieuwe werkgroep, die maandag voor het eerst samenkwam, zal zich richten op diverse onderwerpen die relevant en actueel zijn voor de bouwsector, zoals duurzaamheid, digitalisering, innovatie en ketensamenwerking.

Eén van de deelnemers is Dimitri Daniels (Bouwwerken Daniels). Hij is enthousiast over de formule: “Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking met ervaren ondernemers en leeftijdsgenoten mij zal helpen sneller te groeien, om in te kunnen spelen op uitdagingen en alle opportuniteiten maximaal te benutten binnen onze bouwonderneming.”

Gedelegeerd bestuurder van Embuild Limburg, Chris Slaets, gelooft sterk in de meerwaarde van dit lerend netwerk. “De oprichting van deze werkgroep is een voorbeeld van hoe jonge ondernemers zich kunnen inzetten om de bouwsector te vernieuwen en te verbeteren. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen ze nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen die hen helpen om hun onderneming succesvol te maken en te laten groeien. Door te groeien als ondernemer binnen de bouwonderneming kunnen ze ook bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de bouwsector als geheel. Op die manier kan de bouw blijven vernieuwen en verbeteren, en zich aanpassen aan veranderende behoeften en ontwikkelingen.”

Jonge aannemers die in een volgende ronde willen aansluiten bij dit netwerk, mogen contact opnemen met Embuild Limburg. (charly.wijckmans@embuild.be)