jongeren-attitude

Jonge sollicitanten hebben hoge dunk van zichzelf

Jongeren die op het punt staan om zich voor het eerst op de arbeidsmarkt te storten, hebben een grenzeloos vertrouwen in hun kunnen. De vaardigheden waarover ze zelf menen te beschikken, komen echter helemaal niet overeen met wat potentiële werkgevers daarover denken. Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) gaat om de verwachtingen beter op elkaar af te stemmen, de jongeren sensibiliseren. Ook werkgevers zullen meer bewust worden gemaakt van de vaardigheden die ze mogen verwachten van ‘de jeugd van tegenwoordig’.

vincent-vandenameele“We zijn van start gegaan met een enquête om na te gaan hoe de jongeren vandaag aankijken tegen hun kansen op de arbeidsmarkt,” zegt Vincent Vandenameele, nationaal directeur van het VFU (foto). De conclusies waren verrassend. “Bijna de helft van de jongeren vindt dat hun schriftelijke communicatie goed genoeg is om een arbeidscontract te mogen tekenen,” aldus nog Vincent Vandenameele. “Aan de kant van de werkgevers blijkt echter dat amper 6 procent dit niveau bij de jongeren voldoende vindt. Iets minder dan de helft van de jongeren vindt dat ze zelfkritisch genoeg zijn en een goed beeld hebben van hun sterke en zwakke punten. Rekruteerders denken daar met telkens 5 procent duidelijk helemaal anders over. Het omgaan met conflicten wordt in 9 procent van de gevallen als voldoende beschouwd, terwijl bij de jongeren zelf, 44 procent denkt daar heel sterk in te zijn. Tot slot vindt zowat een derde van de 18 tot 24-jarigen dat ze goed weten wanneer ze moeten spreken en wanneer ze beter zouden zwijgen. Bij de werkgevers bedraagt dit percentage slechts 6 procent.” De kloof tussen wat de jongeren denken en de perceptie van de potentiële werkgevers, is dus enorm.

“We hebben ook aan werkgevers gevraagd waarom ze bepaalde jongeren zeker niet zouden aanwerven,” aldus de VFU-directeur. “Bijna de helft van alle ondervraagden zegt dat het de jeugd ontbreekt aan de juiste attitude of houding. Andere afknappers zijn de gebrekkige flexibiliteit (39%), mondelinge communicatie (38%), onprofessionele voorstelling (33%) en te laat komen (30%). Allemaal kenmerken die dus dringend moeten bijgeschaafd worden, willen de jongeren een eerlijke kans op een job verdienen.”

Het VFU wil alvast niet bij de pakken blijven zitten, en werkt momenteel aan een mobiele website, waar ze (vanaf maart 2017) de jongeren gaan trainen en coachen om de juiste attitudes bij te schaven.

Het Limburgse uitzendkantoor Flexpoint heeft alvast veel interesse voor deze applicatie. “We stellen zelf zo’n 3.000 jongeren tewerk bij onze klanten,” aldus algemeen directeur Joël Stockmans. “Zij, maar ook wij, hebben er alle belang bij dat ze zich in de beste omstandigheden en met juiste verwachtingspatroon bij de bedrijven aanbieden. Wij gaan dus zeker met deze tool aan de slag."

joelstockmans-199x300"Anderzijds willen we ook de bedrijven een beter beeld schetsen van de ‘jeugd van tegenwoordig’. Ook langs hun zijde moet het verwachtingspatroon realistisch zijn. Jongeren hebben nu eenmaal andere vaardigheden, interesses en zelfs manieren dan vroeger. De vraag stelt zich of bepaalde ‘moderne’ attitudes, ik denk aan gescheurde jeansbroeken op het werk, het checken van sociale media of de vrijheid om iets later naar werk te komen, echt onoverkomelijk zijn om een jongere aan te werven. Het is dus ook belangrijk dat rekruteerders water bij de wijn doen, willen ze hun instroom niet beperken tot het kleine percentage van quasi perfecte werknemers.”