DavyJonckers-294×300-1

Jontech gaat u waarschuwen voor tsunami's

Het technisch installatie- en onderhoudsbedrijf Jontech uit Beringen gaat in België en tal van Afrikaanse landen waarschuwingssystemen plaatsen voor grote rampen. "Om mensen in te lichten in geval van gevaarlijke gaswolken, overstromingen, aardbevingen, tornado's of andere rampen, gaan wij elektronische sirenes plaatsen die tevens gesproken boodschappen kunnen uitsturen," zegt zaakvoerder Davy Jonckers. "We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Telegrafia, de wereldwijde marktleider in deze systemen."

Concreet gaat Jontech (dat via dochterbedrijf Jontech Solar ook zonnepanelen plaatst) eerst studies doen voor industriële bedrijven die risico lopen om rampen te veroorzaken (bv. Seveso-bedrijven). Ook overheidsinstanties gaan met het Beringse bedrijf aan tafel om hun informatieplicht naar de bevolking gestalte te geven. "Vervolgens kan vanuit een centraal systeem een alarmsignaal en een gesproken boodschap worden uitgestuurd, bijvoorbeeld om ramen gesloten te houden of om een straat te evacueren. Nu verloopt dat meestal via een politiecombi die via het raampje met een megafoon de mensen iets toeschreeuwt. Hoogst amateuristisch en absoluut onveilig," vindt Jonckers.

Het systeem van Telegrafia zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen politie, brandweer, civiele bescherming, Binnenlandse Zaken, enzovoort. Minister Turtelboom heeft al interesse getoond in het systeem.