Kanters nu toch niet failliet

Op 8 februari publiceerden we op deze site het faillissement van Kanters nv in Hasselt, de van origine Nederlandse aannemer van riolerings- en infrastructuurwerken. Onze bron was de rechtbank, die het vonnis van 20 januari 2011 ook in het Staatsblad liet verschijnen en een curator aanstelde om het faillissement af te handelen.

Wat blijkt nu? De uitspraak is een gevolg van een achterstallige betaling die Kanters niet heeft uitgevoerd. Pogingen om hen te dwingen de betaling alsnog te doen, mislukten. Daarop heeft de benadeelde partij Kanters in faillissement gedagvaard. Omdat het bedrijf niet vertegenwoordigd was op de zitting, werd het faillissement dan ook bij verstek uitgesproken.

Kanters is daarna wel wakker geschoten en heeft verzet aangetekend tegen het vonnis. Hun advocaat stelt dat het bedrijf wel de financiële mogelijkheden heeft om de schuldeisers te betalen. De rechtbank heeft die redenering gevolgd en het eerder uitgesproken faillissement ingetrokken...

En zo is Kanters dus toch niet failliet.