KMO's hekelen 'maandag-zieken'

Werknemers van Limburgse KMO's zijn gemiddeld minder vaak ziek dan in alle ondernemingen samen. Unizo en dienstgroep Sofim hebben berekend dat het lokale ziekteverzuim 3,98% bedraagt, terwijl dat inclusief de grote Vlaamse bedrijven 5% is.
Toch klagen KMO-werkgevers over een toename van het ‘kort verzuim’, waarbij vooral een toename is te merken van mensen die zich specifiek op maandag ziek melden.
Uit het onderzoek blijkt dat KMO-werkgevers die een preventief beleid voeren, een daling vaststellen van het aantal afwezigen (58%) en een stijging van de productiviteit (31%). "De rol van de controlearts is cruciaal,” zegt Joël Stockmans, directeur UNIZO-Limburg. “Maar een meerderheid van de KMO-werkgevers (68%) vindt dat systeem te duur en te complex. Daarom moeten controleartsen sneller oproepbaar zijn, en moet hun verslag sneller klaar zijn.”
Daarnaast ijvert UNIZO voor een sensibiliseringscampagne om de minderheid van huisartsen die vlotjes een ziektebriefje schrijven, te responsabiliseren én ook de werknemers aan te sporen geen misbruik te maken van ziekteperiodes. Tot slot wil UNIZO dat ook de straffen voor ongewettigde afwezigheden voldoende afschrikkend werken.

Slechts 35% echt ziek
Frank Vols, algemeen directeur van Sofim Dienstengroep beaamt: “Ziekteverzuim geeft een indicatie van de gezondheid van de arbeidsorganisatie in een bedrijf. Het is vooral het ‘kort’ verzuim dat KMO-werkgevers parten speelt. Precies deze afwezigheid kost de ondernemer heel wat geld.”
5% van de afwezigheden is het resultaat van regelrechte fraude en 60% is te omschrijven als grijze zone. "Hier kan men dankzij een goed verzuimbeleid het verschil maken," aldus Vols.