Knappe tool om machinepark van 2.000 stuks te beheren

Het jonge Limburgse bedrijf Bullswap heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee (bouw-)bedrijven hun volledige machinepark kunnen plannen, beheren en opvolgen. Eén van de eerste gebruikers is meteen de grootste werf van het land: een consortium dat de Oosterweelverbinding in Antwerpen gaat realiseren en daar 2.000 grote machines voor inzet.

Bullswap is op korte tijd geëvolueerd tot een performant platform voor de verhuur van allerlei machines. In een volgende stap ligt de focus op de ontwikkeling van software die het voor bouw en andere bedrijven makkelijk moet maken om de juiste machines in de juiste hoeveelheden op de juiste plaats te krijgen. "Bullswap Manage, zoals de tool heet, dient om je machinepark te beheren, de planning op te maken, keuringsbewijzen te bewaren, de live locatie van het toestel te raadplegen, enzovoort", zegt Jannes Valkeneers, co-founder van Bullswap. "Het laat aannemers of tijdelijke maatschappen toe om fouten te voorkomen, zoals een huurcontract dat te lang blijft doorlopen, machines die niet meer terug te vinden zijn, orders die te laat ontvangen worden, Excell-files die verkeerd zijn opgesteld, enzovoort. Het volledige interne en externe machinebeheer kan met Bullswap Manage gecentraliseerd en vergemakkelijkt worden."

Een eerste grote klant is TM Roco, een gigantisch consortium met bedrijven als Jan De Nul, Willemen, Cordeel, Franki, Deme, enzovoort. Samen gaan zij een groot deel van de Oosterweelverbinding realiseren, een werf waarvoor maar liefst 2.000 grote machines voor ingezet worden. Met Bullswap Manage moet dit allemaal gestroomlijnd kunnen verlopen.

"Intussen zijn we ook bezig om onze toepassing op andere grote werven aan de man te brengen, zoals de vernieuwing van het Viaduct van Vilvoorde", aldus nog Jannes Valkeneers.

Met de extra oplossing wil Bullswap verder groeien. “We behouden onze focus op de Benelux en proberen dit jaar voor het eerst break-even te draaien”, stelt de zaakvoerder. “We bekijken nog of er meer extern kapitaal nodig is, maar voorlopig kunnen we alles zelf financieren."