JeffryLambrechts-7

Lambrechts maakt keuze verwarming makkelijk

Onder impuls van sanitair- en verwarmingshandel Lambrechts hebben de drie Limburgse hogescholen samen met het Cleantech Platform van de UHasselt, een online tool ontwikkeld waarmee bouwers en verbouwers kunnen berekenen welke manier van verwarmen het best voor hen geschikt is.

Vloerverwarming, zonnepanelen, warmtepompen, radiatoren of invertor airco-units... de consument heeft vandaag talrijke keuzemogelijkheden om zijn huis te verwarmen. Afhankelijk van factoren als de gewenste zuinigheid, milieuvriendelijkheid, comfort, het type woning of de beschikbare plaats, dienen de alternatieven tegen elkaar te worden afgewogen. Geen eenvoudige keuze als... Daarom hebben de hogescholen Xios, PHL en KHLim samengewerkt om op vraag van Lambrechts een handige online vergelijkingsmodule te bouwen. Ze konden daarbij rekenen op subsidies van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en de steun van verwarmingsspecialist Lambrechts.

"Er waren al diverse tools op de markt, maar ofwel waren die heel eenvoudig, ofwel moest je bijna een audit via een studiebureau laten doen”, legt professor Griet Verbeeck van de PHL uit. “Wij wilden met deze tool een tussenoplossing bieden: gemakkelijk te gebruiken maar toch gedetailleerd genoeg." De uitkomst is de website www.mijnwarmtecomfort.eu. De consument krijgt er na input van zijn gegevens grafieken te zien van de totale kosten over een periode van 20 jaar: de materiaalkosten, de installatiekosten en de verbruikskosten. Die laatste zijn uiteraard afhankelijk van de energieprijzen, waarbij een pessimistisch, een realistisch en een optimistisch scenario kan gekozen worden. Vervolgens kan de terugverdienperiode berekend worden. Uiteraard is de tool helemaal wetenschappelijk onderbouwd.