Nieuws Limburg Leten op achterste poten: “PS en vakbond houden jobs tegen”

Leten op achterste poten: “PS en vakbond houden jobs tegen”

Leten op achterste poten: “PS en vakbond houden jobs tegen”

Voka Limburg is absoluut niet gelukkig met de federale regeringsmaatregelen die zopas werden bekendgemaakt. Gedelegeerd bestuurder Johann Leten hekelt de afschaffing van het ziektebriefje, het ‘recht’ op telewerk, het vaste aantal opleidingsdagen én het afketsen van flexibele arbeidstijden voor nachtwerk. “Blijkbaar wil men liever dat de e-commercebedrijven alleen maar jobs in het buitenland gaan creëren”, aldus een misnoegde Leten.

Voka Limburg beoordeelt de zopas voorgestelde arbeidsmarkthervormingen uit het herstart- en transitieplan als onvoldoende. “De ambitie om de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen tot 80% zal op deze manier nooit worden gehaald”, voorspelt Johann Leten. “Bovendien worden de administratieve lasten voor werkgevers verzwaard en wordt een groot wantrouwen jegens de bedrijfsleiders aangewakkerd. We blijven dus op onze honger zitten. Wat ons nu wordt voorgeschoteld is een slap compromis zonder de broodnodige daadkracht.”

Over het ziektebriefje dat 3 keer per kan achterwege blijven in grote ondernemingen, zegt Leten: “Voor ons neemt men hiermee een sleutel weg om misbruik aan te pakken. We hebben ook grote bezorgdheden rond de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel. Waarom ‘regulitis’ invoeren waar dat niet nodig is? Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen.”

Een brug te ver
Voka Limburg is niet te spreken over het recht voor werknemers op telewerk, iets waar werkgevers met moeite van kunnen afwijken. “Een brug te ver”, vindt Leten. “Ondernemingen zijn nu al volop bezig met het maken van telewerkafspraken. We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. Ook hier toont de regering een gebrek aan vertrouwen in de werkgevers, die perfect in staat zijn om hun arbeidsorganisatie zelf en op een verantwoordelijke manier te regelen.”

Hetzelfde geldt voor het vastgelegde individuele opleidingsrecht van 5 dagen. “Het van bovenaf betonneren van een vast aantal opleidingsdagen is het omgekeerde van het maatwerk dat nodig is”, aldus de baas van Voka Limburg. “Men zou beter prioriteit geven aan een strijdplan voor het snel en flexibel opleiden en omscholen van werkzoekenden.”

Liever e-commerce naar het buitenland?
“We waren bovendien vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen, maar de vakbonden en bepaalde politieke partijen (vooral de PS, nvdr.) zien blijkbaar liever jobs uit de e-commerce naar het buitenland vertrekken. Is het dan toch zo dat een werkloos lid de vakbonden meer opbrengt dan een werkend lid?”, vraagt Leten zich af.

Langdurig zieken
De positieve noot houdt Johann Leten voor het einde: “Het begrotingsakkoord bevat ook positieve maatregelen. De regering zet eindelijk stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Zowel werknemers, ziekenfondsen als werkgevers kunnen financieel bestraft worden als ze te weinig actie ondernemen rond langdurige ziekte.” Voka waarschuwt wel voor te zware sancties en een overdreven administratieve last voor ondernemingen. Wederom.

“Missen diepgang”
En ook VKW Limburg vindt dat er te veel tegenstrijdigheden in de gekozen oplossingen zitten. “Dit begrotingsakkoord geeft weliswaar de juiste richting aan, maar onze conclusie is toch erg gemengd”, aldus gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. “Heel wat maatregelen gaan de goede kant uit, maar missen de diepgang om voor een cruciale omslag te gaan. Het verzoenen van teveel tegenstrijdigheden maakt de marsrichting naar een actievere en flexibelere arbeidsmarkt onduidelijk. Tegelijk miskent de regering de enorme en waardevolle diversiteit die onze bedrijven kenmerkt, door in plaats van flexibiliteit zelf eenheidsmaatregelen op te leggen die niet in het belang zijn van werkgevers en werknemers en een goed overleg binnen het bedrijf in de weg kunnen staan.”

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.