Limburg hinkt achterop qua talent en innovatie

Limburg doet het niet slecht qua internationalisering, maar op vlak van de ontwikkeling van talent (onderwijs en werkgelegenheid) en innovatiekracht, hinkt de provincie achterop. Dat blijkt uit de jaarlijkse Toekomstindicator die Voka Limburg samen met de Universiteit Hasselt heeft opgesteld. In aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois werd de jongste editie maandag gepresenteerd in Hasselt.

pb150914 toekomstindicatorDe Toekomstindicator bestudeert een aantal variabelen die moeten uitwijzen of Limburg al dan niet over de ingrediënten beschikt om te kunnen excelleren in de toekomst. Daarbij wordt telkens de vergelijking gemaakt met de andere regio's in Vlaanderen. Uit de recente editie, die maandag werd voorgesteld aan de minister-president en de pers, blijkt dat Limburg het best scoort op vlak van internationalisering, maar voor innovatie en talentbest een tandje bijsteekt.

Over het algemeen lijkt de Limburgse economie beter gewapend voor de toekomst dan een jaar geleden. "Met die nuancering dat het voornamelijk de sterke prestaties op vlak van internationalisering (export) zijn die ervoor zorgen dat Limburg hoger scoort dan Vlaanderen", aldus Paul Kumpen, voorzitter van Voka Limburg. "Zowel op vlak van talent als innovatie hinken we jammer genoeg nog steeds achterop. Qua innovatie is het Limburgse aandeel in bijvoorbeeld IWT-bedrijfssteun, octrooiaanvragen en aantal starters, vrij beperkt. Een betere informatiedoorstroming over de mogelijkheden is absoluut nodig." Om de pijler Talent op te vijzelen wil Voka Limburg meer stimuli om werken aantrekkelijk te maken, zoals het degressief afbouwen van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een ander voorstel is om meer technische beroepen te promoten.