'Limburg-quotum' bij overheidsopdrachten?

Goed idee uit Nederlands Limburg? Daar stelt wegenbouwer Kurvers voor om de lokale overheden te verplichten een bepaald percentage van hun aanbestedingen te gunnen aan Limburgse bedrijven. “Wij dragen belastingen af aan provinciale en gemeentelijke overheden, maar als ze zelf wat geld te spenderen hebben, gaat er heel vaak een niet-Limburgs bedrijf met de opdracht aan de haal,” klinkt het bij Kurvers. “Dat komt omdat de prijs een doorslaggevende rol speelt, en wij weigeren om onder de kostprijs te duiken zoals anderen dat blijkbaar wel doen.”

Het bedrijf uit Heerlen, dat 80 mensen in dienst heeft, stelt voor om een soort roulatiesysteem voor allerlei klussen in te voeren, waarbij kleinere opdrachten om de beurt aan een Limburgs bedrijf worden gegund. De grotere projecten zouden dan nog via de klassieke manier kunnen aanbesteed worden. (voor een video over dit bericht op www.wijlimburg.nl, klikt u hier)

Vindt u ook dat het principe van ‘eigen volk eerst’ bij zo’n dossiers zou mogen gelden? Wij vernemen graag uw reactie in de ruimte hieronder.