Limburgers werken niet in Wallonië, wel in Nederland

Limburg is kampioen in grensarbeid. Volgens die statistieken werkt 7 procent van over de grens, vooral in Nederland. Dat is een pak meer dan bijvoorbeeld Antwerpenaars of West-Vlamingen, van wie slechts één of twee procent voor het werk de grens passeert.

Alleen de provincie Luxemburg doet beter. Daar is maar liefst 27 procent van de werkenden aan de slag in het buitenland, haast uitsluitend in het naburige en gelijknamige Groothertogdom, zo leren de cijfers van de Nationale Bank.

Zijn Limburgers dan niet honkvast? Toch wel, want van alle werkende Limburgers is 80 procent in de eigen provincie aan de slag. Alleen de West-Vlamingen, Luikenaars en Antwerpenaars (met de haven in eigen hof) zijn nog honkvaster.

De experten van de Nationale Bank zien vooral in de taalgrens een oorzaak van de geringe ‘geografische mobiliteit’ in ons land. Nauwelijks één procent van de Limburgers werkt bijvoorbeeld in de provincie Luik. Omgekeerd zien we hetzelfde beeld: slechts één procent van de Luikenaars werkt in Limburg.

Waar de taal geen barrière vormt, zoals in Nederlands Limburg en Brabant, wordt wel massaal de grens overgestoken. Van de naar schatting 34.000 Vlamingen die in Nederland werken, komen er 20.000 uit Belgisch Limburg. Onder meer de fabriek van VDL Nedcar in Born stelt veel Belgen te werk.