Voka-West-Vlaanderen-top-20-scaled-1

Limburgse bedrijfsleiders: “We zijn de spelletjes beu”

Een selecte club waartoe ook 9 Limburgers behoren, heeft in een open brief aangedrongen op de snelle vorming van een federale regering. Ondernemers als Gert Bervoets, Ronnie Leten, Paul Kumpen, Johan Thijs en Karin Van De Velde zeggen "de inertie, de spelletjes, de stilstand én achteruitgang meer dan beu te zijn." Ze wijzen op de hoogdringendheid van een regering "voor innovatieve en competitieve bedrijven, een flexibele arbeidsmarkt, modern onderwijs, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit, een performante overheid en een open economie en samenleving".

De vanuit Voka vertrokken brief, die ook is getekend door Johann Leten, Urbain Vandeurzen, Alain Bernard en Jef Roos, vind je integraal hieronder:

"Volgende week is er de nationale feestdag. Er zal niet veel gevierd worden, want de coronacrisis blijft ons ernstig beperken en bedreigen, de gezondheidszorg blijft onder druk, de maatschappij is ontwricht en de economie herstelt maar langzaam", stellen de ondertekenaars. "Ja, ondernemers en burgers hebben zich uit de slag getrokken, verantwoordelijkheidszin getoond, zich wendbaar en weerbaar opgesteld. Ja, de Vlaamse en de federale regeringen hebben de crisis aangepakt en de eerste noodzakelijke maatregelen genomen. Maar als we uit deze crisis, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, willen geraken, dan zal er veel meer nodig zijn."

"Daarvoor is dringend en dwingend een sterke federale regering nodig met ruime meerderheden langs beide kanten van de taalgrens. Hierop wachten we nu al meer dan 400 dagen. Er waren opdrachthouders, informatie- en snuffelrondes; allerlei pistes en zoektochten naar meerderheden en minderheden. Er werd gepokerd, gekibbeld, veto’s gesteld, op de vrouw en de man gespeeld -alsof het een lieve lust was- en er niets dringenders te doen was. En dit allemaal op zoek naar die federale regering die ons land moet besturen. Wij, Vlaamse ondernemers, zijn de inertie, de spelletjes, de stilstand én achteruitgang meer dan beu!"

"Voka en de Vlaamse ondernemingen dringen al maanden aan op een sterke regering met een sterk programma en de vooropgestelde deadline was 21 juli. Die wordt niet gehaald, ondanks berichten dat er gesprekken kunnen opstarten tussen 6 of 7 partijen waaronder mogelijks de grootste partij van elke taalgroep. Er is een sprankeltje hoop, maar de Vlaamse ondernemingen blijven heel ongerust over de federale onbestuurbaarheid. Wie zal de tweede besmettingsgolf aanpakken en een tweede, algemene lockdown vermijden? Wie zal de relance van onze economie op gang trekken? Wie zal een einde maken aan de weggeefmaatregelen die in het parlement geagendeerd en gestemd worden? Wie zal de begroting en de staatsschuld onder controle houden? Wie zal onze inefficiënte staatsstructuur te lijf gaan en het vertrouwen in de overheid herstellen? Wie zal het welzijn van onze burgers duurzaam verankeren?"

"Schrijf geschiedenis!"
En het collectief gaat verder: "De politieke partijen, hun voorzitters, alle politici hebben vandaag een verpletterende verantwoordelijkheid om in de komende weken een sterke federale regering te vormen met een krachtdadig beleid. Het is de allerlaatste kans. Zo niet, moet de kiezer beslissen over de toekomst en het bestuur van ons land. De politieke klasse kan zich vandaag afschrijven, of kan zich in de geschiedenisboeken schrijven. We roepen hen op het laatste te doen! Vandaag kunnen zij het verschil maken door ons door de coronacrisis te loodsen en het groeipad voor welzijn en welvaart te tekenen. Er zullen permanent maatregelen nodig zijn om onze gezondheid te beschermen en de zorg te optimaliseren. Maar er zullen ook relancemaatregelen nodig zijn om onze economie te ondersteunen: de groei van onze ondernemingen stimuleren, investeringen van overheid en bedrijven aanmoedigen, de arbeidsmarkt flexibeler maken, de overheidsfinanciën onder controle brengen. Er zal daarbij zowel generositeit als rigiditeit nodig zijn."

"Nieuwe staatshervorming"
Maar het grootste verschil moet gemaakt worden door nog een stap verder te gaan, door onze economie en onze maatschappij écht te transformeren. We moeten resoluut inzetten op een digitale samenleving, slimme duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Dit kan alleen gebeuren met innovatieve en competitieve bedrijven, een flexibele arbeidsmarkt, modern onderwijs, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit, een performante overheid en een open economie en samenleving. Dit kan alleen gebeuren als we een sociaaleconomisch pact sluiten tussen overheden, burgers en bedrijven. Maar daarvoor moet onze inefficiënte en versnipperde staatsstructuur aangepakt worden en moet een nieuwe staatshervorming voorbereid worden. Deze week werden de adviezen van de experten voor een Vlaamse relance voorgesteld. Deze relance onverkort realiseren, vereist dat Vlaanderen ook onverkort over de hefbomen daartoe beschikt."