Limburgse bedrijven betalen facturen iets stipter

factuur aanmaning

Na een forse verslechtering van het betaalgedrag in het tweede kwartaal van 2015, zijn de Limburgse bedrijven opnieuw stipter geworden met het betalen van hun facturen. Een bevestiging van de opleving van de economie. Dat blijkt uit cijfers van Graydon Belgium.

Sinds begin 2012 was er een systematische verbetering te merken van de betalingstermijnen in Limburg. Die tendens werd echter helemaal doorbroken in Q2 van dit jaar. Een indicatie van de broosheid van het economische herstel. Vooral in de sectoren bouw en horeca waren er voor de zomer grote betalingsmoeilijkheden.

Gelukkig stellen we nu opnieuw een algemene verbetering vast, waardoor leveranciers minder lang op hun geld moeten wachten en er dus ook minder falingen ten gevolge van wanbetaling zullen zijn. In concrete cijfers wordt nu 67 procent van de facturen in Limburg betaald binnen de afgesproken termijn. In 14,5 procent van de gevallen wordt de deadline overschreden met 1 tot 30 dagen. Zo'n 4 procent betaalt tussen 30 en 60 dagen na de vervaldatum, en nog eens 1,5 procent tussen 60 en 90 dagen. Een nog steeds véél te grote groep van maar liefst 12,5 procent betaalt de facturen meer dan 90 dagen na de uiterste termijn.