Limburgse bedrijven tonen hun hart voor dieren

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek heeft dringend nood aan 24 nieuwe dierenverblijven. De plannen voor zo'n 1000 m2 aan extra ruimte voor de opvang van de beestjes zijn klaar. Maar... zoals zovele goede werken, worden de schaarse financiële middelen liever besteed aan de kerntaken, dan aan bakstenen. Vandaar dat heel wat Limburgse bedrijven gratis, of tegen kostprijs, hun medewerking willen verlenen aan het project. Zo heeft aannemer Mathieu Gijbels zich geëngageerd om de nieuwe dierenverblijven aan een zeer scherpe prijs te bouwen. De architect Piet Vos heeft de plannen gratis getekend, en Jos Eerdekens Betonvloeren zal ook gratis de nieuwe vloeren storten.

natuurhulpcentrumGijbels belooft bovendien de zeer strakke timing te respecteren die door het Natuurhulpcentrum is vooropgesteld. Op maximaal 5 weken moet het gebouw wind- en waterdicht zijn. "Dat is essentieel voor ons, want voor de nieuwbouw moeten onze enige binnenkooien afgebroken worden en vervangen worden door de nieuwe verblijven,” aldus Sil Janssen, bezieler van het centrum (foto). “Het wederzijds vertrouwen tussen ons en Mathieu Gijbels is erg groot. Anders zou het project ons veel meer tijd, energie en geld kosten.”

Bij Mathieu Gijbels wordt uitgekeken naar deze bijzondere opdracht. "We waren al lang aan het wachten tot we in onze achtertuin, voor het Natuurhulpcentrum iets konden betekenen," zegt marketing- en hr-directeur Herman Verwimp. "Als bedrijf nemen we wel vaker initiatieven waarvan je de meerwaarde niet in een financieel resultaat kan omzetten, maar waarmee we wel laten zien dat wij onze rol als actieve partner in de maatschappij breder zien dan enkel de belangrijke rol als werkgever. Onze sympathie voor het werk van het Natuurhulpcentrum, de medewerkers en al die vrijwilligers is al jaren enorm groot. Om de dierenverblijven aan een zo scherp mogelijke prijs te kunnen realiseren, doen we dus extra inspanningen. Net zoals onze onderaannemers."