Limburgse bouwsector: laat jullie horen!

Meer rendement behalen en minder verliezen lijden: dat is waar alle aannemers op azen. Maar hoe? Eén van de mogelijkheden is het principe van circulair bouwen te omarmen: geen kosten voor afval, maar wel opbrengsten halen uit herbruikbare materialen... “Als iedereen in de keten hier aan meewerkt, kunnen we een gigantische vooruitgang boeken”, zegt Chris Slaets van Embuild Limburg. “Daarom roepen we alle spelers in de bouwsector op om ons Manifest Circulair Bouwen te ondertekenen.” Al 20 bedrijven en organisaties, zoals Mathieu Gijbels, Vandersanden Steenfabrieken en Bioterra hebben met veel enthousiasme het goede voorbeeld gegeven.

De reductie van CO2-uitstoot is één van de grootste uitdagingen waar de bouwsector mee worstelt. Directeur van Embuild Limburg, Chris Slaets, geeft meer uitleg: “Om toekomstproof te zijn, zal de hele bouwketen moeten evolueren van lineair naar circulair. Dat betekent dat we anders moeten gaan denken: in waardebehoud in plaats van in waardeverlies, en dat vraagt veel meer samenwerking binnen de sector. Door de violen op elkaar af te stemmen kunnen nieuwe businessmodellen ontstaan en innovatieve bouwtechnieken hun weg vinden. Het kan niet anders: bedrijfsleiders, privé- en publieke opdrachtgevers moeten nú investeren in circulaire oplossingen en voorbeelden durven stellen. Het is uiterst belangrijk dat iedereen in de sector zich engageert om mee te doen. Daarom hebben we samen met POM Limburg een manifest opgesteld, dat de kick-off moet zijn om de verandering in gang te zetten.”

Geef een teken en téken!

Het Manifest Circulair Bouwen bevat een aantal passages die niets aan de verbeelding overlaten. Wie het document ondertekent, geeft duidelijk aan mee aan de kar van de duurzame transitie te willen trekken.

Eén van de 20 organisaties die zonder verpinken heeft getekend is Vandersanden Steenfabrieken (Bilzen): “We gaan voor de volledige ommekeer naar een productie en bouwmethodiek met een minimale ecologische impact”, zegt commercieel directeur Wilfried Lenaers. “We willen de industrie op zijn kop zetten, en streven zelfs naar een negatieve voetafdruk. We roepen alle andere bedrijven in onze sector op om zichzelf ook deze doelstellingen op te leggen of ze zelfs te overtreffen. Als iedereen dan ook nog zijn kennis op vlak van circulair bouwen kan delen in een netwerk, dan zijn we al een grote stap verder.”

En ook Bioterra (Genk) is overtuigd dat het Manifest iets in beweging kan zetten: “Naast het engagement van toonaangevende spelers in de bouwsector, moeten er nog een aantal maatregelen van overheidswege worden opgelegd om circulariteit door te duwen”, vindt Wouter Vermin van Bioterra. “De ontwikkeling van een Ciruculair Betonakkoord is een stap in de goede richtng. Daarnaast pleiten wij voor een verplichte duurzaamheidsscore in elke aanbesteding en voor een financieel en fiscaal voordeel voor afnemers van gerecycleerde grondstoffen.”

Mathieu Gijbels (Oudsbergen) ondersteunt de oproep om massaal het Manifest Circulair Bouwen te ondertekenen. “Onze manier van werken sluit nu al heel dicht aan bij circulair bouwen”, zegt Gert Janssen, Director Engineering & Development bij Mathieu Gijbels. “Dat is in feite al van oudsher zo. Circulaire principes, zoals modulair bouwen, droogbouw en standaardisatie passen wij al vele jaren consequent toe. Het is nu kwestie om alle andere schakels in het bouwproces mee te trekken in deze evolutie. Teken dus het Manifest, en draag je steentje bij!”

Interesse? Mail naar ilse.claes@embuild.be

Bouwfederatie Embuild vertegenwoordigt meer dan 16.000 Belgische bouwbedrijven als enige actieve bouwfederatie van het land. Embuild Limburg werd opgericht in 1919 en maakt deel uit van de grote bouwfederatie.