Limburgse conjunctuur neemt diepe duik

Niet alleen de vakantiegangers op de wipplank van het zwembad zijn klaar voor een fikse duik. Als we de Limburgse ondernemers mogen geloven, zal dit najaar de economische conjunctuur steil naar beneden tuimelen. Uit een bevraging van Unizo en VKW Limburg blijkt het vertrouwen van de bedrijven onder het vriespunt te zitten. Bijna geen enkele onderneming denkt dit najaar veel aanwervingen te doen of fors te investeren. De prognoses over de export, omzet of winstmarges zijn al even dramatisch. Uit de cijfers van Unizo en VKW blijkt dat zowel de grote als de kleine bedrijven hier zo over denken. De bouw en productiebedrijven zijn het meest pessimistisch, maar ook de klein- en groothandelaars en de dienstenbedrijven vrezen een flinke oplawaai in de komende maanden.

SONY DSCVolgens Unizo en het VKW heeft dit alles te maken met het consumentenvertrouwen dat helemaal zoek is. "Het zit nochtans tussen de oren," aldus Unizo-directeur Bart Lodewyckx, "want de koopkracht van de consument is allerminst gedaald." Volgens VKW-voorzitter Luc Cardinaels moeten er een aantal positieve signalen komen om het vertrouwen te herstellen. "Ik denk aan de opleving van de economie in Duitsland, die doorgaans doorsijpelt naar Limburg. Of aan het einde van alle sociale conflicten bij Ford Genk. Er is ook het SALK-plan, waarbij Limburg toch mag rekenen op vele miljoenen om vernieuwende projecten in gang te zetten. Dit alles wat meer in de verf zetten, kan misschien de aanzet zijn tot een relance," aldus Cardinaels.

Unizo-voorzitter Ludo Beulen dringt aan op overheidsmaatregelen die het tij daadwerkelijk kunnen keren. "We blijven hameren op de hoge loonlasten die nefast zijn. Als we dan toch moeten besparen en tegelijk ademruimte voor de bedrijven creëren, is er bij de overheid zelf nog wel wat vet van de soep te halen."

Ook de collega's van Voka Limburg hebben overigens dezelfde dag en uur een conjunctuuranalyse gepresenteerd. Ook daar zijn de vooruitzichten allesbehalve rooskleurig. "Na de zomer duikt de economische activiteit zelfs onder het niveau van twaalf maanden terug," aldus Johann Leten. "We bevinden ons dan op een activiteitsniveau sterk vergelijkbaar met september 2009 of de periode juist na het absolute dieptepunt van deze economische crisis."

"Hoewel de terugval minder ernstig blijkt dan in eerste instantie voorspeld, moeten we er alles aan doen om deze negatieve trend om te buigen," vindt Leten. "De bouwsector bijvoorbeeld laat het eens te meer afweten als mogelijke groeimotor. Positief is dat zowel de verwachtingen binnen de automobielsector als de evolutie van de toeristische activiteit, zij het nog voorzichtig, wijzen in de richting van een aantrekkend consumentenvertrouwen. En de export houdt ons voorlopig nog recht.”