foto-johann-ruben2

Limburgse ondernemers: “Sloop de heilige huisjes!”

De Limburgse werkgeversorganisaties feliciteren alle verkozenen, danken hen alvast voor hun engagement en wensen hen alle succes toe. Het is werken geblazen... "Hoe moeilijk de kiezer de kaarten misschien ook geschud heeft, we roepen de politici op om heilige huisjes te doorbreken, samen te werken en snel daadkrachtige regeringen op poten te zetten", zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg.

De werkgevers- en ondernemersorganisaties in Limburg, engageren zich voor een regio die is voorbereid op de uitdagingen van morgen. "Dat engagement gaven we vorm in een toekomstvisie met tien krachtige boosters en 100 concrete actiepunten", stelt gedelegeerd bestuurder na VKW Limburg, Ruben Lemmens. "Hiervoor knoopten we in de aanloop naar de verkiezingen constructieve gesprekken aan met de Limburgse partijtop van alle politieke partijen over hoe we onze regio futureproof naar een betere toekomst kunnen leiden. Wat we de komende weken graag zullen herhalen met alle Limburgse verkozenen..."

"Nu de emotie van de verkiezingskoorts achter de rug is, moet het écht terug over de inhoud gaan", aldus nog Ruben Lemmens. “We roepen op om snel werkbare en daadkrachtige regeringen op poten te zetten die gedurfde keuzes maken. Ze moeten focussen op een beperkt aantal speerpunten, en die zonder taboes durven aanpakken. Door komaf te maken met heilige huisjes, maar steeds in dialoog met alle stakeholders. Geef ondernemers daarbij ook voluit vertrouwen en ruimte. Zodat zij de hun eigen ambitie vol in de strijd kunnen werpen voor hún rol in dit verhaal: jobs en welvaart creëren.”

En hij herhaalt de oproep van de 3 grote Limburgse werkgeversorganisaties: "Onder de slogan 'Eén stem voor Limburg’ legden we onze gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel en deden we een oproep aan de verkozenen om, over de partijgrenzen heen, in belangrijke Limburgse dossiers met één stem te spreken. Dat moet nu gaan gebeuren. We roepen de toekomstige regeringen op om voluit voor welvaart en fundamentele hervormingen te gaan. Tijd voor daadkracht dus!"

Ambitie
Voka Limburg is dezelfde mening toegedaan: "We vragen de winnaars van de verkiezingen om snel onderhandelingen op te starten met het oog op de vorming van een Vlaamse en federale hervormingsregering" vindt Johann Leten. "De verkiezingsuitslag maakt werkbare coalities mogelijk die 5 jaar lang stabiel kunnen besturen én hervormen. Ondernemingen in Limburg rekenen op een ambitieus beleid dat ondernemerschap en groei versterkt en ondersteunt. Volgens Voka Limburg moeten voor de lokale verkiezingen van 13 oktober regeringen geïnstalleerd worden."

En hij gaat verder: “De begrotingssituatie noopt tot snelle actie. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van Limburgse ondernemingen moet versterkt worden. Alle elementen liggen op tafel om de komende 5 jaar noodzakelijke en diepgaande hervormingen door te voeren op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nù hervormen voor morgen."

Voka Limburg vindt dat een ambitieus industrieel beleid ondernemingen in staat moet stellen zich duurzaam in ons land en de regio te verankeren en investeringen aan te trekken. "Ook op Europees niveau moeten daartoe hervormingen doorgevoerd worden. Competitiviteit en het garanderen van een gelijk speelveld moeten de leidraad worden van een nieuwe Europese Commissie."

En Leten besluit: “Voka Limburg zal een partner zijn van hervormingsregeringen. De lat ligt hoog en dat is noodzakelijk om de welvaart veilig te stellen. Wij vragen om geen tijd te verliezen. In het najaar moet België een geloofwaardige hervormingsgerichte begroting indienen bij Europa. Voor 13 oktober moeten nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn.”