Limburgse tool moet arbeidsongevallen kelderen

DOO.BS

Vier preventieadviseurs en ICT-specialisten hebben samen een nieuwe tool ontwikkeld die de werkplek veiliger moet maken. DOO.BS is een online systeem dat via pc, touchscreen, tablet of smartphone toelaat dat alle veiligheidsdocumenten van het bedrijf meteen op te vragen zijn.

Ieder bedrijf kan de toepassing volstouwen met handleidingen, keuringsverslagen, risicoanalyses, procedures en onderhoudsvoorschriften. Er kunnen ook filmpjes, afbeeldingen en tal van andere mediabestanden toegevoegd worden. Alles wat de veiligheid zichtbaar maakt, zeg maar. Al deze informatie wordt in een overzichtelijk geheel gegoten en kan overal in het bedrijf worden geconsulteerd. Een arbeider kan bijvoorbeeld aan de machine snel een filmpje bekijken over hoe bepaalde functies werken of welke voorschriften er moeten gehanteerd worden. Uiteraard zijn er beveiligingsniveaus ingebouwd, zodat de informatie alleen voor bevoegden toegankelijk is.

DOO.BS is bedacht door Carl Nys, Koen Neven, Tom Coenegrachts en Jef Waumans, allen met een jarenlange ervaring in de veiligheidssector. Hun bedrijf heet Risk to Safety (R2S), met hoofdkwartier in Kermt.