(Foto: Serge Minten)

LRM legt lokaas voor grote bedrijven

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft het afgelopen jaar 58 miljoen euro geïnvesteerd in 77 bedrijven en projecten. Daarmee overstijgt LRM de kaap van 1 miljard euro aan investeringen sinds 1999. Dankzij de winst van 11,75 miljoen in 2022 komt het gecumuleerde dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd ten behoeve van Limburgse projecten in cultuur, onderwijs, toerisme of natuur, op een totaal van bijna 400 miljoen euro uit.

Naar aanleiding van de jaarvergadering, maandag in Sint-Truiden, kondigt LRM aan dat ze zich nog meer gaat opwerpen als financiële partner van grotere Limburgse ondernemingen die willen evolueren naar een volgende fase in hun groeitraject. De interesten op achtergestelde leningen die op deze manier worden vergaard, moeten bijdragen om LRM zelfbedruipend te maken zonder dat er noodzakelijke exits op participaties moeten gerealiseerd worden.

LRM blijft een onmisbare motor in de creatie van economische welvaart in de provincie. Uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat er 41 miljoen euro werd vrijgemaakt om Limburgse start-ups, scale-ups en mature bedrijven te ondersteunen in hun groeiplannen, wat aangevuld met 17 miljoen voor vastgoedinvesteringen, de teller op 58 miljoen brengt. Er werden ook enkele exits gerealiseerd, onder meer bij Ugentec en Classified Cycling. Na aftrek van de werkingskosten, bleef er 11,75 miljoen euro winst over. Tien miljoen daarvan werd uitgekeerd als dividend aan de Vlaamse regering, die het bedrag integraal zal doorstorten naar de stichting LSM (Limburg Sterk Merk). Die financiert er ‘niet-rendementsgebonden’ projecten mee die de Limburgers ten goede komen, onder meer in onderwijs of cultuur. In totaal is via deze weg al 397 miljoen euro naar maatschappelijke doelen gevloeid.

Hefboom

Tellen we de 58 miljoen van 2022 bij het totale investeringsbedrag sinds 1999, overstijgt LRM nu de kaap van 1 miljard aan investeringen in de Limburgse economie. “Met de leverage naar banken en andere financieringskanalen toe, mogen we spreken van 3 tot 4 miljard euro aan kapitaal dat naar Limburgse bedrijven en vastgoedprojecten is gevloeid met de betrokkenheid van LRM”, zegt algemeen directeur Tom Vanham. Daarmee is de impact die de investeringsmaatschappij doorheen de jaren al heeft gecreëerd, meteen zonneklaar.

Size does matter
En het spreekt voor zich dat de investeringsmaatschappij haar rol wil blijven opnemen en het hoge investeringsritme zal aanhouden. “Daarbij willen we evolueren naar een status waarbij we met onze jaarlijkse recurrente opbrengsten de werkingskosten kunnen dekken, en niet verplicht zijn om participaties af te stoten om break-even te draaien en ons investeringsfonds rollend te houden”, zegt LRM-voorzitter Mark Maesen. “Om de beste deals te doen, moet je verkopen op het juiste moment, en dan kan het gebeuren dat je een jaar of zelfs langer, alle posities aanhoudt. In zo’n situaties moeten we streven naar voldoende inkomsten om de dagelijkse operaties te dekken.”

Inkomsten die daartoe moeten bijdragen zijn onder meer de klimaat- en energieprojecten (zoals de zonneparken). “Maar ook de leningen die we toestaan aan grotere bedrijven”, aldus nog Mark Maesen. “We zijn nu vooral gekend als kapitaalverstrekker aan start- en scale-ups, maar ook voor grote bedrijven kunnen we een wereld van verschil maken. Die meerwaarde hebben we de voorbije jaren al regelmatig bewezen. In de toekomst willen we nog veel meer dit segment van bedrijven ondersteunen. En dan is het mooi meegenomen dat de interesten die we daaruit ontvangen, bijdragen aan een positief resultaat."

De jaarcijfers 2022 van LRM worden maandag voorgesteld bij Droneport in Sint-Truiden. Aan de hand van testimonials zal de impact van de investeringen in de verf worden gezet en zal de aanwezigen inspiratie worden geboden om hun eigen groeitraject in samenwerking met LRM te bewandelen.