LRM wil minstens 750 jobs op deel van Ford-site

Investeringsmaatschappij LRM, één van de vier kandidaten om nieuwe activiteiten te ontplooien op (een deel van) de voormalige Ford-terreinen in Genk, wil daar een campus voor moderne productiebedrijven vestigen. De plannen voor de Smart Manufacturing Campus werden zopas aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

Zoals u weet is de Vlaamse Regering een toewijzingsprocedure gestart om, naast het watergebonden deel dat naar nv De Scheepvaart gaat, een aanzienlijk stuk van het voormalige Ford-terrein toe te wijzen aan een investeerder. Net zoals het logistieke bedrijf H.Essers, de multidisciplinaire Group Machiels en projectontwikkelaar BCI is LRM één van de vier kandidaten. De investeringsmaatschappij heeft een duidelijke visie op wat er met deze site moet gebeuren.

Afhankelijk van de belangstelling wil LRM 25 tot 40 hectare van Ford Genk (waar de B-Hal ligt) gaan herbestemmen. Het moet een campus worden voor 'Smart Manufacturing'. Zeg maar een cluster van bedrijven in de maakindustrie, waarbij diverse samenwerkingsverbanden, gedeelde installaties en machines, slimme productietechnieken en ICT moeten toelaten om sneller en goedkoper te produceren. Op deze campus wil LRM ook een incubator voor startende productiebedrijven opzetten. Zowel met het campusmodel (Corda, THOR-park...) als met de incubatoren (BioVille, Bike Valley, Greenville, INCubator,...) heeft LRM al heel wat ervaring.

Mocht de Vlaamse Regering kiezen voor LRM, wil die eerst zelf investeren in het uitbouwen van basisvoorzieningen, zoals gebouwen, nutsvoorzieningen, ondersteunende diensten, onderzoeksfaciliteiten, enzovoort. Daarna zullen de geïnteresseerde bedrijven wel volgen, denkt LRM. De investeringsmaatschappij mikt op minstens 750 mensen (bij 25 hectare) tot 1.200 mensen (bij 40 hectare) die er tewerkgesteld zullen worden.