Maarten Wolters verandert van bedrijfsnaam

Fundit, het Hasseltse IT-bedrijf van Maarten Wolters en zijn partner An Cox, verandert van naam. Jamasaki zal voortaan op het briefhoofd van de firma prijken. “De oude naam dekte de lading niet meer,” legt Maarten Wolters uit. “Vandaar dat we een strategische denkoefening hebben gemaakt en ons communicatieplan daaraan aangepast hebben.” Jamasaki houdt zich in de eerste plaats nog altijd bezig met hard- en software. “We doen dit volgens een principe dat ook in de bouw wordt gehanteerd, met name design, build en maintain. We gaan eerst een audit maken bij de klant om de situatie van zijn IT-park op te meten. Daarna tekenen we de beste oplossing uit, en installeren we die ook. Tot slot zorgen we voor het onderhoud en springen we bij als er zich problemen voordoen.”

wolters cox jamasakiDaarnaast gaat jamasaki (officieel met kleine j…) ook de producten en diensten van Telenet aanbieden. “Eigenlijk willen we dat de klanten zo weinig mogelijk stress en faalschade oplopen door hun IT- en telefonietoepassingen,” aldus Wolters. “Vandaar dat we het hele spectrum aanbieden en ook zelf van a tot z opvolgen.”