Nieuws Limburg “Maatwerkbedrijven zorgen voor 88 miljoen toegevoegde waarde”

“Maatwerkbedrijven zorgen voor 88 miljoen toegevoegde waarde”

“Maatwerkbedrijven zorgen voor 88 miljoen toegevoegde waarde”

Het zijn bedrijven als alle andere, maar toch hebben maatwerkbedrijven net dat tikkeltje extra: het zijn veilige havens voor werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het belang van deze sociale ondernemingen is niet te onderschatten. Samen zorgen ze jaarlijks voor zo’n 88 miljoen aan toegevoegde waarde voor de Limburgse economie. “In economisch onzekere tijden, met een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt, zijn vele klassieke bedrijven op zoek naar kwaliteitsvolle, flexibele oplossingen op maat, tegen een scherpe prijs”, weet Tom Vandeput, gedeputeerde van Sociale Economie. “Maatwerkbedrijven kunnen daarin dé ideale partner zijn. Wie met deze sociale ondernemingen in zee gaat, bouwt samen met ons aan een duurzame en inclusieve economie en creëert kansen voor elk talent.”

De sociale economie is er voor de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving. Hoe zinvol de maatwerkbedrijven zijn voor het bedrijfsleven, wordt duidelijk in de cijfers van een interprovinciale studie. “In Vlaanderen bedraagt de netto toegevoegde waarde van de maatwerkbedrijven maar liefst 844 miljoen euro”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput. “Ongeveer 88 miljoen euro daarvan wordt gerealiseerd in de 15 Limburgse maatwerkbedrijven. Afgezet tegenover het aantal arbeidsplaatsen (3.200) realiseert elke Limburgse maatwerker jaarlijks een toegevoegde waarde van gemiddeld 27.500 euro. Maar de meerwaarde van de sociale economie reikt verder dan deze cijfers. Naast de productiviteit ondersteunen deze bedrijven ook het welzijn van de werknemers en het innovatief vermogen van andere ondernemingen die doelgroepwerknemers inschakelen.”

De ‘reguliere’ ondernemingen die de maatwerkbedrijven inschakelen, zijn best talrijk in Limburg. Het gaat in totaal om 1.579 klanten, die voor zo’n 30 miljoen aan omzet te danken hebben aan de sociale economie. “Hierbij springt meteen de sterke lokale verankering in het oog”, analyseert Tom Vandeput. “Maar liefst 72,4% van alle klanten bevindt zich in Limburg. Dat is goed voor de lokale economie. Kijken we naar de enclaves (inhouse afdeling van maatwerkers op de werkvloer bij de klant), dan werkt zelfs 87,1% samen met een Limburgse onderneming. Een prachtige formule, want via de enclavewerking komen doelgroepwerknemers, weliswaar onder begeleiding, terecht in de werkplaats van een andere onderneming.”

Verankeringswaarde
Kijken we naar de aankoopstromen van de klanten, dan zien we dat ze slechts in zeer beperkte mate bij onze maatwerkbedrijven orders plaatsen. Voor elke aankoopschijf van 10.000 euro doen ze gemiddeld voor 14 euro aankopen bij een maatwerkbedrijf. ”Dit kan beter”, vindt Tom Vandeput. “Maatwerkbedrijven kunnen perfect de rol van volwaardige toeleverancier vervullen. Door opdrachten aan de sociale economie te geven, creëren we werk voor een kwetsbare groep die op de gewone arbeidsmarkt uit de boot vallen en kunnen we onze lokale economie opnieuw een stevige boost geven. Van win-wins gesproken!”

Om die samenwerking te intensiveren is vorig jaar doeners.be in het leven geroepen. “De matchingtool moet de samenwerking tussen sociale economie en het bedrijfsleven bevorderen. Zo kunnen we antwoorden bieden op de uitdagingen op de arbeidsmarkt en ondersteunen we de honderden organisaties die zich elke dag inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op maat te werk te stellen”, aldus nog de gedeputeerde. “Ook vanuit SALKturbo voorzien we acties om de sociale economie sterker te connecteren met de markteconomie. Door de sector als professionele businesspartners te zien kunnen we van Limburg een provincie maken waar menselijke waarden, maatschappelijke doelen en bedrijfseconomische targets met elkaar versmelten.”

“Willen we de tewerkstellingsgraad van 80% halen, is het essentieel om de maatwerkbedrijven nog meer in te schakelen.”

Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie.

Speerpunt circulaire economie
In de klantenportefeuille valt de sterke vertegenwoordiging van toekomstgerichte sectoren op. Zo springt de afzet in de biogebaseerde economie (10,6%) in het oog. Maar het is vooral de circulaire economie die met 15,6% een opmerkelijk aandeel in de verkopen van de Limburgse maatwerkbedrijven heeft. ”Het aantal klanten in deze nichesector is in onze provincie sterker vertegenwoordigd in vergelijking met de andere Vlaamse provincies”, stelt gedeputeerde Vandeput. “1 op de 6 diensten en producten situeren zich in het circulaire segment. De Limburgse maatwerkbedrijven zijn dus belangrijk om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in onze economie. Daarnaast zijn maakbedrijven (41,7%), logistiek (14,5%) en de voedingsindustrie (14,4%) de voornaamste klanten van de Limburgse maatwerkbedrijven.”

“Oplossing voor krapte!”
Het hoeft niet gezegd dat maatwerkbedrijven ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. “Het is nu eenmaal zo dat een aantal werkzoekenden en inactieven een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben”, stelt Tom Vandeput. “Om de werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken die de Vlaamse regering vooropstelt en onze welvaartsambities waar te kunnen maken, moeten we ook deze mensen aan het werk krijgen én houden. Deze uitdaging vergt een gespecialiseerde aanpak en maatwerk. De sociale economie is daarbij van onschatbare waarde. Als er geen handen zijn om het werk op te nemen, en steeds meer vacatures blijven openstaan, kan onze economie op termijn niet meer floreren. De sociale economie kan hier deels een antwoord op bieden en voor bedrijven een wezenlijk verschil betekenen. In deze uitzonderlijke tijden zijn deze contacten van onschatbare waarde”, weet de gedeputeerde van Economie.

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.