vermote warson

Marc Warson vuurt de VIG aan

Na een engagement van 10 jaar heeft Geert Vermote, financieel directeur bij HP Pelzer, de voorzittershamer van de Vereniging Industriëlen Genk (VIG) doorgegeven aan Marc Warson, gedelegeerd bestuurder van Warsco Units. Deze wissel gebeurde onder het toeziend oog van ruim 165 aanwezigen tijdens de jaarvergadering in Thor Central.

"Het voorbije decennium heeft Geert de VIG – waarvan het secretariaat gevoerd wordt door VKW Limburg – geleid met een immense toewijding en in zijn eigen, aimabele stijl", aldus Ruben Lemmens van VKW Limburg. "Het ledenaantal groeide de voorbije 10 jaar van 150 naar 220 bedrijven, wat van de VIG één van de grootste Limburgse ondernemingsclubs maakt. Daarnaast manifesteert de vereniging zich ook als dé overlegpartner van de stad Genk met betrekking tot het lokale bedrijfsleven."

Geert Vermote vervoegde het VIG-bestuur in 2003 en werd in 2010 aangesteld als voorzitter. Anno 2020 zwaait hij nu af als bestuurslid en geeft hij de fakkel door aan de volgende generatie. “Het is met veel vertrouwen dat ik de hamer doorgeef aan Marc Warson", aldus Vermote. "Onder zijn bewind zal de VIG een mooie toekomst met veel ondernemingszin tegemoet gaan.”

Marc Warson focuste in zijn debuutrede op het onderhouden van een nauw en consequent overleg met het stadsbestuur, dit ook in het kader van de recente wijzigingen in het belastingreglement. Daarnaast wil hij ook specifiek inspelen op het creëren van meer mogelijkheden voor lokale tewerkstelling. “Er loopt in en rond Genk voldoende talent rond. Wij als ondernemers moeten mee trachten om die profielen – aan de hand van opleidingen op maat – snel te integreren op de werkvloer.”