20230830 E – Dienst Economie – Stedelijke Logistiek (c) Stad Gent Foto: Stad Gent

Mechelse en Gentse bedrijven maken kennis met emissievrije logistiek

De Stad Mechelen en de Stad Gent zijn in een proefproject van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid gestapt. Hun projecten maken deel uit van een kennismakingsproject rond emissievrije stadslogistiek.

De steden kunnen binnen het project een jaar lang hun ideeën rond emissievrije stadslogistiek omzetten in de praktijk. De inzichten die hieruit voortkomen moeten de Vlaamse overheid helpen rond het thema een beleidsplan op te stellen. Voor de pilootprojecten maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) 400.000 euro vrij.

In Mechelen zal een divers aanbod aan voertuigen getest worden. Zo zullen cargobikes, lichte elektrische voertuigen, bestelwagens en gekoelde vrachtwagens ter beschikking gesteld worden aan bedrijven die producten leveren in de stad. Verschillende logistieke ondernemingen zullen ook in het project stappen.

“In Mechelen leveren we al enkele jaren heel wat inspanningen voor een duurzame logistiek,” zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Zo maakten we onze binnenstad autoluw, waardoor leveringen niet mogelijk zijn tussen 11 en 18.00 uur. We bieden logistieke bedrijven wel een alternatief in de vorm van onze cityhubs. Daar bundelen we leveringen om ze vervolgens met elektrische voertuigen of cargofietsen naar de handelaars te brengen."

"De volledige belevering van B-Post gebeurt emissievrij in Mechelen, en al 37 ondernemingen engageerden zich om tegen 2030 op emissievrije belevering in te zetten in ons convenant", gaat hij verder. "We streven naar een duurzame goederenbelevering zonder aan efficiëntie voor de handelaars in te boeten. Heel concreet willen we minder gereden kilometers, minder uitstoot en meer bundeling van goederen.”

 

Foto: Stad Gent

De Stad Gent zal naast het testen van voertuigen ook de logistieke knelpunten van de stad in kaart brengen en een financiële bijdrage voorzien voor deelnemende bedrijven. Verder zal Gent ook een data-onderzoek voeren naar goederenvervoer aan de hand van ANPR-camera’s. Die zullen aan de hand van de nummerplaten van voertuigen om ze te kunnen linken aan relevante parameters.

Gents schepen van Economie Sofie Bracke legt uit: “In onze binnenstad worden dagelijks zo’n 10.000 pakketjes geleverd, in de kerstperiode zelfs dubbel zoveel. Dat zorgt voor heel veel bestelwagens, zo’n 100 per dag. En uiteraard moeten ook alle ondernemingen in onze stad bevoorraad worden. Met ons plan stedelijke logistiek werken we stap voor stap toe naar een volledig emissievrije logistiek tegen 2030. Maar Gent mag uiteraard geen eiland zijn, er zijn uniforme regels nodig. Daarom zijn we blij dat Vlaanderen zich hiervoor engageert.”

Emissievrije stadslogistiek vanaf 2025

De Vlaamse overheid wil vanaf 2025 grote stappen zetten naar meer duurzame stedelijke logistiek, dat werd opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. De overheid wil in dat kader een beleid uitwerken dat gedragen wordt door overheden, lokale besturen en de logistieke sector.

“Met deze aanpak wil de Vlaamse overheid een realistisch beleid uittekenen met aandacht voor de uitdagingen van de transport- en logistieke sector. We willen op die manier ook draagvlak creëren voor het nieuwe beleid”, zegt minister Lydia Peeters. “Duurzame stedelijke logistiek is belangrijk voor bereikbare en leefbare steden. Het is cruciaal om volop in te zetten op de vergroening van het goederenvervoer om zo ook binnen mobiliteit de klimaatuitdagingen aan te pakken. De uitrol van voldoende laadinfrastructuur voor zowel personenwagens als voor vracht is hier ook erg belangrijk. Binnen de aanpak van ‘Clean Power for Transport’ volgen we deze evoluties ook op het terrein.”

“Het einde van de logistieke keten vindt vaak binnen stedelijke kernen plaats. Helaas blijkt uit onderzoek dat die last mile vaak het meest vervuilend is. Door uitlaatgassen op termijn te weren, verbeteren we de leefbaarheid van onze steden in Vlaanderen. De resultaten van de Gentse en Mechelse initiatieven vormen een interessante kennisbron om zero-emissie stadslogistiek verder uit te rollen in andere Vlaamse steden”, besluit de minister.

Foto: Stad Gent