Nieuws Limburg Stories Meco Metal maakt wederopstanding waar
Limburg

Meco Metal maakt wederopstanding waar

Zes jaar nadat staalbedrijf Meco Metal verzelfstandigd werd, heeft er een opmerkelijke ommezwaai plaatsgevonden bij de Altez-dochter uit Meeuwen (Oudsbergen). Met hetzelfde aantal mensen verdubbelde het volume tot 10.000 ton. Zaakvoerder Harry Seijkens wil onverminderd op de ingeslagen weg doorgaan. Mooi verhaal!

Meco Metal was tot voor enkele jaren onderdeel van Altez Construction, het bouwbedrijf dat destijds werd opgericht door Lambert Geerkens en diens naam droeg tot Altez het in 2008 overnam. Zes jaar geleden werd de onderneming gesplitst in enerzijds de bouwactiviteiten zelf en anderzijds het staalatelier, dat Meco Metal werd gedoopt. Hoewel ze nog steeds broederlijk naast elkaar op dezelfde site opereren, gaat vandaag al 35% van de productie bij Meco Metal naar andere klanten dan zusterbedrijf Altez Construction. Maar er zijn nog meer opmerkelijke parameters die de afgelopen 6 jaar zijn veranderd.

“We zijn hier gestart met een wit blad dat werd opgevuld met een lange lijst van to-do’s om Meco Metal er bovenop te helpen”, vertelt Harry Seijkens, die samen met werkplaatsleider Remi Moonen en productieleider Domien Driesen het operationeel managementteam vormt (foto). “We kregen de vrije baan om een grondige herstructurering door te voeren. Dat hebben we heel doordacht en stapsgewijs gedaan. Eén voor één werd de lange werklijst afgepunt, en dit met de filosofie van ‘lean’ als basis. De betere organisatie van de workflow en de eliminatie van de verspillingen gaven niet alleen meer efficiëntie, maar ook meer veiligheid in het productieproces.”

De aanpak van het drietal heeft geloond, want het verwerkte tonnage kon in 6 jaar tijd worden opgedreven van 5.000 naar 10.000 ton. “Met hetzelfde aantal van 75 mensen”, zegt Harry Seijkens fier. “Allemaal mensen die met veel enthousiasme mee de schouders onder het veranderingsproces hebben gezet. Anders was het nooit gelukt.” Het groeiparcours is ook te danken aan de gerichte investeringen die werden doorgevoerd. “Nieuwe rolbruggen, een extra knip- en ponslijn, lasposten, rookafzuiging, ledverlichting, een ERP-pakket én een fiber laser: het zijn maar enkele voorbeelden van het pakket aan investeringen dat al snel oploopt tot 2 miljoen euro”, rekent de zaakvoerder uit. “Een fors bedrag, maar omdat het weldoordacht werd gespendeerd, plukken we daar direct de vruchten van.”

Andere mijlpalen die Meco Metal heeft bereikt, situeren zich op vlak van duurzaamheid. “Elk jaar opnieuw reduceren we ons energieverbruik met 10%”, aldus nog Harry Seijkens. “Een mooie prestatie op zich, en tevens een blijvend aandachtspunt. Het behoort tot het totaal van de inspanningen die we op vlak van milieu en sustainability hebben gedaan. Dat heeft zopas geleid tot de toekenning van de milieunorm ISO 14001, en daar zijn we erg fier op. In plaats van doorgaans 2 jaar, hebben we alle puntjes om aan de norm te voldoen, op 6 maanden tijd kunnen afvinken. Ja, een mooie prestatie, al zeggen we het zelf.”

Meco Metal wil nu doorgaan op dit elan. “We gaan de zaak niet bruuskeren, maar stapsgewijs onze volumes opdrijven en dit mooie bedrijven verder doen groeien. De basis voor een bloeiende toekomst is hiervoor gelegd. Als er technische toppers zijn die mee willen schrijven aan dit groeiverhaal, dan mogen ze zich zeker melden. Momenteel zoeken we 4 tot 5 extra collega’s, maar dat aantal kan nog oplopen eens we helemaal op kruissnelheid zijn. Om te besluiten dat Meco Metal er opnieuw helemaal staat en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.”