Meer buitenlandse concurrentie in Limburgse bouw

In zijn laatste persconferentie als (uittredend) directeur, heeft Rik Mondelaers van de Conferatie Bouw Limburg de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse enquête die zijn organisatie samen met Voka Limburg organiseert aan het einde van het bouwverlof.

De ondervraagde bedrijven zien de toekomst niet zo rooskleurig. Meer dan de helft verwacht in 2014 zowel qua omzet als winst een neerwaartse trend. De groep van bouwbedrijven die verwacht ontslagen te zullen doorvoeren is bijna 3 keer groter dan zij die plannen om extra aanwervingen te doen. Toch wijzen de cijfers op enige verbetering, aangezien het pessimisme vorig jaar nog groter was. "De groeiverwachtingen in de bouw liggen in de lijn van het prille herstel dat zich ook elders in de Limburgse economie manifesteert," aldus Johann Leten van Voka Limburg (links).

DSC_0731Nederland en Oostblok
Opmerkelijk is dat, naast de hoge loonkosten en de beperkte investeringen in infrastructuur door de overheden, de concurrentie van buitenlandse bouwfirma's als voornaamste hinderpaal wordt ervaren. "Zo'n 65 procent van de Limburgse bouwbedrijven ziet opdrachten afgesnoept door buitenlandse concurrenten," zegt Rik Mondelaers, uittredend directeur van de Confederatie Bouw Limburg. "Dat was 2 jaar geleden nog 38 procent. Vooral uit Nederland en het voormalige Oostblok duiken er meer prijsbrekers op. Ter compensatie zien we dat Limburgse bedrijven de provincie- en landsgrenzen moeten oversteken om bijkomende opdrachten binnen te halen. Hun aantal is op een jaar tijd verdubbeld. Bijkomende overheidsmaatregelen zijn dus absoluut noodzakelijk, alsook een positief investeringsklimaat van gemeenten en andere lokale besturen. De vraag naar meer werk is bij de bouwfirma's momenteel zo groot, dat er voor aanbestedende overheden interessante prijzen te bekomen zijn..."