Meer vertrouwen in economie dan in Wilmots

Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer blijft nagenoeg stabiel. De Polsslag Ondernemend Limburg van VKW Limburg en Unizo Limburg vertoont een minieme daling, maar blijft wel redelijk positief. De Limburgse economie presteert al vier opeenvolgende kwartalen op een vrij hoog en constant niveau.

"Opvallend is de sterke export-prestatie in het voorbije kwartaal, met een bijna evenaring van de hoogste waarde in 10 jaar," zegt Jos Stalmans van het VKW. "Ook de vooruitzichten qua export blijven hoog. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat de bevraging werd afgenomen vlak voor het Britse Brexit-referendum."

Zijn collega bij Unizo, Bart Lodewyckx, vult aan. "De productiesector blijkt momenteel duidelijk de trekker van de Limburgse economie. De dienstensector kende het beste kwartaal sinds 2007, maar lijkt met toenemende twijfels voor de toekomst te zitten. In de detailhandel wordt de eerder opgetekende verbetering van het ondernemersvertrouwen grotendeels teniet gedaan. De grote Limburgse bedrijven winnen aan vertrouwen, in tegenstelling tot de kleine bedrijven, waar het sentiment daalt en voor de kleinste bedrijven zelfs onder nul zakt."