Meer vraag dan aanbod voor kmo-grond in Peer

Al 12 ondernemingen hebben zich kandidaat gesteld om de eerste fase in te vullen van de uitbreiding aan de kmo-zone Bokt, in Peer. In mei worden de percelen bij lottrekking toegekend. De vraag overstijgt het aanbod van de 5 hectare die nu vrijkomt. Eens de nieuwe bedrijfsgebouwen er staan, wordt er nog eens 3 hectare aangesneden.

bokt peerDe helft van de uitbreidingszone in fase 1 is voorbehouden voor Peerse ondernemers die zich moeten herlokaliseren, zoals zonevreemde bedrijven. In het najaar van 2016 start de aanleg van de omgevingsaanleg in het nieuwe gebied.