Met focus op energie slaat Embuild meerdere vliegen in één klap

Ja, het is crisis… Door allerlei obstakels als de aanhoudende energieprijzen zien Limburgse aannemers hun orderboekjes stilaan leeglopen. Als vertegenwoordiger van de sector weigert Embuild Limburg echter in een hoekje te gaan huilen. De federatie neemt daarentegen de handschoen op om te vermijden dat particulieren en bedrijven hun bouwplannen in de koelkast stoppen. Heel concreet worden er voorstellen gedaan om de bouwkost onder controle te houden, zodat de bestellingen bij Limburgse aannemers niet zullen stilvallen. Daarmee slaan ze ineens twee vliegen in één klap…

“Het komt er op neer dat we de actuele recessie willen tegengaan door de huidige problemen en uitdagingen als een opportuniteit te beschouwen”, zegt Chris Slaets, directeur-bestuurder van Embuild Limburg. “Nemen we nu bijvoorbeeld de energiecrisis, die de kost van bouwen en wonen sterk opdrijft. De financiële onzekerheid weerhoudt bedrijven en particulieren om te investeren. Zo zien we dat het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwbouwappartementen in Limburg het sterkst terugloopt van alle Vlaamse provincies. Een evolutie die nefast is voor onze bouwbedrijven en de economie in het algemeen. Anderzijds zijn er de uitdagingen om onze CO2-uitstoot fors terug te dringen. Zoals iedereen weet is daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd voor de bouwsector, aangezien via onze gebouwen 36% van de totale uitstoot de vrije loop krijgt. Alleen daarom al is het belangrijk om actie te ondernemen.”

Vertrekken met visie

En actie ondernemen: dat doet Embuild. “Met het visierapport dat we nu hebben opgesteld, slaan we twee vliegen in één klap. Door energiezuinige technieken nog meer te promoten, verlagen we in de eerste plaats de kosten van bouwen en wonen. De total cost of ownership (TCO) zal voor de bouwheer veel lager zijn, waardoor hij over de drempel van zijn investeringsbeslissing wordt getild. En dan is iedereen winnaar.” Een tweede belangrijk voordeel in het visierapport van Embuild, is de bijdrage aan de totale verduurzaming van de planeet. “Met de focus op energiezuinige technieken, leveren we een duidelijke bijdrage aan het streven naar klimaatneutraliteit. Niet alleen de bouwheren en de aannemers zullen blij zijn met de energiezuinige oplossingen, ook de Vlaamse én de Europese overheid zullen de toenadering tot het behalen van de milieudoelstellingen toejuichen.”

Zes procent

Een tweede dossier waarmee Embuild Limburg de totale bouwkost onder controle wil houden, is de verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en renovatie. Hoewel het van overheidswege aanvankelijk de bedoeling was om deze gunstmaatregel vroegtijdig te schrappen, is nu -onder druk van Embuild- beslist om de fiscale incentive ook na 2023 aan te houden. “Het is een belangrijke slag die we hebben thuisgehaald”, aldus Chris Slaets. “We weten uit de praktijk dat de verlaagde btw een doorslaggevend verschil maakt om al dan niet te investeren in een bouwproject. Dat de verlenging ons is toegezegd, is een belangrijke stimulans voor onze sector.” En ook hier is het voordeel dubbel. “Sloop en heropbouw van verouderde panden is vaak veel efficiënter om de energiefactuur drastisch te reduceren dan gedeeltelijke renovatie”, weet Slaets. Deze maatregel is dus niet alleen nodig om de kosten terug te dringen, maar ook om duurzaamheid te stimuleren en de milieudoelstellingen tegemoet te komen.”

Langer, aub!

Intussen ijvert Embuild verder om andere maatregelen te verlengen die de bouwkost verminderen en dus de orderboekjes van de aannemers gevuld houden. Chris Slaets: “Het zou heel logisch zijn dat investeringen in duurzame energie, zoals in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen onderworpen blijven aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Dat geldt nog tot 31 december 2023 voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn, maar ook nadien zou dit fiscale voordeel erg welgekomen zijn. We bewandelen dan ook alle mogelijke wegen om ook in dit dossier een engagement voor de langere termijn af te dwingen.”

Bouwfederatie Embuild vertegenwoordigt meer dan 16.000 Belgische bouwbedrijven als enige actieve bouwfederatie van het land. Embuild Limburg werd opgericht in 1919 en maakt deel uit van de grote bouwfederatie.