energyville thor park

Miljoenen om vernuft en power bij KRC te krijgen

Wie slim met energie kan omgaan, heeft goud in handen. Daarom is op het Thor Park in Genk een levend labo rond innovatieve energietoepassingen in het leven geroepen. De Vlaamse regering en de partners hebben bijna 10 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe, cruciale infrastructuurwerken die het labo op de Europese kaart moeten zetten.

Het Open Thor Living Lab is een onderzoeksfaciliteit om nieuwe, spraakmakende energievoorzieningen te testen. Uiteraard is daar essentiële, state-of-the-art infrastructuur voor nodig. De resultaten die daarmee worden bereikt, moeten een katalysator vormen voor nieuwe innovatieprojecten, die in samenwerking met overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen kunnen opgezet worden. Op die manier geldt het laboratorium in Genk als één van de leidende organisaties voor vernieuwende energie-applicaties in Europa. Het moet zorgen voor een enorme voorsprong, die economisch kan gevaloriseerd worden.

Het mag dan ook niet verbazen dat heel wat partners middelen willen vrijmaken om in dit living lab te investeren. Zo trekt de Vlaamse regering (departement van minister Jo Brouns) 6,5 miljoen uit voor de aanleg van zogeheten energieknooppunten en een gelijkstroomnet. De partners van Open Thor Living Lab, (verenigd in Energyville) leggen daar nog eens 3,2 miljoen bij. Het finale doel van de investering is om de lokaal geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk in te zetten op Thor Park, in de Genkse wijken Nieuw Texas en Waterschei, en zelfs op termijn op KRC Genk.

“Eén van de dingen die we onderzoeken is hoe de lokaal opgewekte energie zo goed mogelijk benut kan worden", zegt Gerrit Jan Schaeffer, General Manager bij EnergyVille. "We willen elektriciteits-, warmte- en koudeoverschotten immers zo veel mogelijk vermijden of, waar dit niet mogelijk is, recupereren, opslaan en uitwisselen tussen verschillende sites, gebouwen en gebruikers. Door middel van koppelingen tussen de gebouwen en zogeheten energieknooppunten kunnen we verschillende energiestromen (zowel warmte-, koeling als elektriciteit) binnen het Open Thor Living Lab met elkaar verbinden en lokale uitwisseling van energie optimaliseren.”

Tegelijk wordt er ook gebouwd aan een innovatief gelijkstroomnet (DC-net). Momenteel werkt het elektriciteitsnet standaard op wisselspanning (AC-net), terwijl zonnepanelen, batterijen, LED-verlichting, computers, … op gelijkstroom werken. Hiervoor zijn omvormers nodig, met de nodige energieverliezen tot gevolg. In het Open Thor Living Lab wordt nu druk geëxperimenteerd met andere oplossingen die een spectaculaire winst kunnen opleveren. In ieder geval: hoopvol voor de toekomst!