erik-gerits

Miljoenen voor optimaliseren Limburgse arbeidsmarkt

De Limburgse werkzaamheidsgraad scoort ver onder het gemiddelde. Wat wil zeggen dat het aandeel van de werkende Limburgers in de bevolking veel te laag is. Er zijn dus extra inspanningen nodig om de arbeidsreserve te activeren. Het provinciebestuur heeft daar een smak geld voor veil. Wie met een goed idee op de proppen komt, kan gebruik maken van de 1,8 miljoen die hiervoor gereserveerd wordt.

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits legt uit: “Dankzij de economische heropleving zit de jobcreatie in de lift. De ondernemers hebben echter moeite om de vacatures snel in te vullen, terwijl de werkloosheid nog vrij hoog is. Om dit op te lossen, maken we 1,8 miljoen euro vrij. We willen hiermee vooral de samenwerking stimuleren tussen gemeenten, die de knelpunten op de intergemeentelijke of regionale arbeidsmarkt willen aanpakken. Maar evenzeer kunnen sectorspecifieke projecten worden ondersteund. Zolang we maar proberen om de kloof met Vlaanderen op het vlak van werkzaamheidsgraad te verminderen.” Werkpunten zijn onder meer de tewerkstelling bij jongeren en allochtonen.

Het nieuwe arbeidsmarktfonds wordt op 1 februari 2017 van kracht volgens een subsidieregeling. Hierdoor kunnen tot en met 2019 jaarlijks voor 600.000 euro aan projectsubsidies worden toegekend. Een gedetailleerdere beschrijving van de subsidievoorwaarden en de procedures, vindt u op deze link.